>>[KINH KỊCH TRUNG QUỐC]
MẶT NẠ KINH KỊCH 
NHÂN VẬT KINH KỊCH 
LỊCH SỬ KINH KỊCH 
>>[TUỒNG ĐỊA PHƯƠNG TRUNG QUỐC]
TUỒNG HOÀNG MAI 
TUỒNG CÔN 
TUỒNG HÀ NAM 
>>[CỐT TRUYỆN CÁC VỞ TUỒNG SÂN KHẤU]
“CON MỒ CÔI HỌ TRIỆU” 
CHIẾC TÚI LÂN 
“TỨ LANG THĂM MẸ” 
“MẪU ĐƠN ĐÌNH” 
“BẠCH XÀ TRUYỆN” 
“TRĂM KIẾP ĐỒNG TÂM” 
“MỐI TÌNH ÂN OÁN CỦA HỔ TƯỚNG” 
“QUÝ PHI SAY RƯỢU”