>>[Thơ từ cổ đại trung Quốc]
Nhà văn thiên tài Tô Thí
“Thi Thánh” Đỗ Phủ và bài thơ của ông 
“Thi Tiên” Lý Bạch và thơ của ông 
Thơ ca đời Đường Trung Quốc chói lọi huy hoàng 
Nhà thơ điền viên Đào Uyên Minh và thơ của ông 
Khuất Nguyên và thơ ca của ông 
“Kinh Tinh”—Tập thơ đầu tiên của Trung Quốc 
>>[Văn học sân khấu cổ điển trung Quốc]
Nhà soạn kịch Lý Ngư 
Nhà soạn kịch nổi tiếng Quan Hán Khanh 
>>[Các pho tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc]
Bồ Tùng Linh với “Liêu Trai Chí Dị” của ông 
“Tây Du Ký”
“Tam Quốc Diễn Nghĩa” 
“Hồng Lâu Mộng” 
>>[Sử thi]
“Truyện nhà vua Gê-sa” 
“Gian-ga” 
“Ma-na-xi”