■Tân Cương
>>[Vài nét về Tân Cương]
Vài nét về Tân CươngMôi trường địa lý
Sự liên tục và biến cách của lịch sửCơ sở năng lượng 
>>[Nền kinh tế Tân Cương]
Ngành công nghiệp Tân CươngNgành nông nghiệp Tân Cương 
Nghề chăn nuôi của Tân CươngNgành nghề đặc sắc của Tân Cương 
>>[Dân tộc của Tân Cương]
Dân tộc Uây-uaDân tộc Ca-dắcDân tộc Khơ-ơ-khơ-chơ
>>[Tài nguyên du lịch của Tân Cương]
Hồ Kha-na-sơ 
Thành cổ Lâu Lan   •Hang Động Thiên Phật
Tu-ru-phan  •Ca-sơHòa Điền 
>>[Tân giáo Tân Cương]
Nơi hội tụ của nhiều tôn giáoQuần chúng theo đạo ở Tân Cương 

Tây Tạng
>>[Tình hình khái quát về Tây Tạng
Vài nét về Tây TạngSơ lược địa lýLịch sử và hiện trạng 
>>[Dân tộc Tây Tạng]
Sơ lược về dân tộc Tây TạngDân tộc TạngDân tộc Mơn-PaDân tộc Lô-pa 
>>[Kinh tế Tây Tạng]
Công NghiệpNông Nghiệp •Nghề chăn nuôiLâm nghiệpCông trình viện trợ Tây Tạng 
>>[Tài nguyên du lịch của Tây Tạng]
Na-mu-chua 
Cung Bu-đa-laChùa đại chiêu và phố Bát KhoáchChùa Za-sơ-lun-bu 
>>[Ngành giáo dục Tây Tạng] 
Tình hình sơ lược 
>>[Tôn giáo Tây Tạng]
Phật giáo Tạng với chùa Lạt-ma
Tập tục tôn giáo của quần chúng Tây Tạng
>>[Văn hóa Tây Tạng]
Đường CaHoa bơTuồng Kịch Tạng