Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày tại Phiên khai mạc Kỳ họp thức nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII diễn ra sáng ngày 5/3/2018

Thưa các vị Đại biểu:

Bây giờ tôi xin thay mặt Quốc vụ viện báo cáo công tác của Chính phủ trong 5 năm qua, đề xuất kiến nghị công tác năm nay để các đại biểu xem xét và mời các ủy viên Chính hiệp nêu ý kiến.

I/ Nhìn lại công tác trong 5 năm qua

Năm năm kể từ Kỳ họp thức nhất Quốc hội khoá XII đến nay là 5 nay không bình thường trong tiến trình phát triển của nước ta. Đứng trước tình hình trong và ngoài nước cực kỳ phức tạp và đan xen, nhân dân các dân tộc cả nước dưới sự đoàn kết và dẫn dắt của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã phấn đấu vươn lên, tính toán tổng thể thúc đẩy bố cục tổng thể "Năm trong một", thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược "Bốn toàn diện", đã mở ra cục diện mới của công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIX của Đảng đã xác định vị thế lịch sử của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đã xây dựng bức tranh hùng vĩ và cương lĩnh hành động hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và giành thắng lợi vĩ đại về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, có ý nghĩa hiện thực trọng đại và ý nghĩa lịch sử sâu xa. Các khu vực, các ban ngành không ngừng tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức theo kịp, đi sâu quán triệt thực hiện quan niệm phát triển mới, hoàn thành tốt đẹp Quy họch phát triển 5 năm lần thứ 12, Quy họch 5năm lần thứ 13 được thực thi thuận lợi, phát triển kinh tế-xã hội giành được thành tựu lịch sử, có sự biến đổi mang tính lịch sử.

Năm năm qua thực lực kinh tế nước ta bước lên thềm cao mới. Tổng sản phẩm quốc nội GDP đã từ 54 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên tới 82,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ, mức tăng trung bình đạt 7,1% mỗi năm, chiếm tỷ trọng trong kinh tế thế giới đã từ 11,4% tăng lên khoảng 15%, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới vượt quá 30%. Thu ngân sách đã từ 11,7 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên tới 17,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Chỉ số giá tiêu dùng cư dân tăng 1,9%, duy trì ở mức thấp. Tạo thêm hơn 66 triệu việc làm mới ở thành thị, nước lớn với hơn 1,3 tỷ dân đã thực hiện tạo việc làm đầy đủ.

Năm năm qua, kết cấu kinh tế có sự thay đổi quan trọng. Tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng từ 54,9% tăng lên tới 58,8%, tỷ trọng của ngành dịch vụ đã từ 45,3% nâng lên tới 51,6%, trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Ngành chế tạo công nghệ cao tăng trung bình 11,7% mỗi năm. Năng lực sản xuất lương thực đạt tới 600 triệu tấn. Tỷ lệ đô thị hóa từ 52,6% nâng cao tới 58,5%, hơn 80 triệu dân số nông nghiệp chuyển dịch thành cư dân thành thị.

Năm năm qua, sự phát triển dựa vào thúc đẩy bằng sáng tạo thu được thành quả rực rỡ. Đầu tư cho nghiên cứu phát triển của toàn xã hội tăng trung bình 11% mỗi năm, quy mô vươn lên đứng thức hai thế giới. Tỷ lệ đóng góp của tiến bộ khoa học-công nghệ đã từ 52,2% nâng cao tới 57,5%. Những thành quả sáng tạo quan trọng như hàng không vũ trụ, thăm dò biển sâu, thông tin lượng tử, máy bay cỡ lớn...không ngừng xuất hiện. Mạng lưới đường sắt cao tốc, thương mại điện tử, thanh toán di động, kinh tế chia sả...dẫn dắt trào lừu thế giới. Mạng In-tơ-nét + hội nhập sâu vào các ngành các nghề. Người người khởi nghiệp, muôn người sáng tạo phát triển bừng bừng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trung bình mỗi ngày đã từ hơn 5400 doanh nghiệp tăng lên tới hơn 16 nghìn doanh nghiệp. Động lực thúc đẩy mới trỗi dậy nhanh chóng đang tạo dựng lên bố cục tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất và cuộc sống, trở thành tiêu chí mới trong phát triển sáng tạo của Trung Quốc.

Năm năm qua, công cuộc cải cách mở cửa cất bước đi quan trọng. Cải cách được thúc đẩy toàn diện, đột phá nhiều điểm và đi vào chiều sâu, cải cách trong lĩnh vực quan trọng và các khâu then chốt thu được tiến triển mang tính đột phá. Các cải cách như cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính và phân quyền, kết hợp giữa phân quyền với quản lý, ưu hóa dịch vụ...đã thúc đẩy sự chuyển đổi sâu sắc về chức năng chính phủ, sức sống thị trường và sức sáng tạo xã hội được tăng cường rõ rệt. Việc xây dựng "Một vành đai, một con đường" thu được thành tựu nổi bật, kết cấu thương mại đối ngoại và sử dụng vốn nước ngoài được ưu hóa, quy mô đứng hàng đầu thế giới.

Năm năm qua, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Cuộc chiến công kiên thoát nghèo giành được tiến triển mang tính quyết định, dân số nghèo khó đã giảm hơn 68 triệu, di dời tái định cư 8, triệu người, tỷ lệ phát sinh nghèo khó từ 10,2% giảm xuống còn 3,1%. Thu nhập của cư dân tăng trung bình 7,4% mỗi năm, vượt quá mức tăng kinh tế, đã hình thành cộng đồng trung lưu với quy mô lớn nhất trên thế giới. Số người xuất cảnh du lịch đã từ 83 triệu tăng lên tới hơn 130 triệu. Bảo hiểm dưỡng lão xã hội che phủ hơn 900 triệu người, bảo hiểm y tế cơ bản che phủ 135 triệu người, đã đan dệt lên mạng lưới an sinh xã hội lớn nhất trên thế giới. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 76,7 tuổi. Cải tạo xây mới hơn 26 triệu căn hộ tại các khu ổ chuột, và hơn 17 triệu căn hộ xuống cấp ở nông thôn, có hàng trăm triệu người vui mừng dọn vào nhà ở mới.

Năm năm qua, tình hình môi trường sinh thái từng bước chuyển biến tốt. Đã xây dựng và thực thi ba cái "10 điều" về phòng chống ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm thổ nhưỡng và thu được thành quả thiết thực. Lượng tiêu thụ năng lượng và nước trên một đơn vị GDP giảm trên 20%, lượng phát thải các chất gây ô nhiễm chính tiếp tục giảm, số ngày ô nhiễm không khí năng ở các thành phố trọng điểm đã giảm một nửa, diện tích rừng tăng hơn 10 triệu ha, diện tích xã mạc hoá giảm trung bình xấp xỉ 2000 km vuông mỗi năm, phát triển xanh xuất hiện cục diện đáng mừng.

Trong năm 2017 vừa qua, hoàn thành toàn diện và tốt hơn dự báo các mục tiêu và nhiệm vụ chính trong phát triển kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 6,9%, thu nhập của cư dân tăng 7,3 %, đều có phần tăng nhanh so với năm trước; tạo thêm 13,51 triệu việc làm ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua; công nghiệp tăng trở lại, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng 21%; thu ngân sách tăng 7,4%, đã xoay chuyển đà tăng trưởng chậm lại; xuất nhập khẩu tăng 14,2 %, thực tế sử dụng vốn nước ngoài đạt 136,3 tỷ USD, lập mức kỷ lục. Phát triển kinh tế xuất hiện cục diện tốt đẹp hài hoà nhịp nhàng giữa tăng trưởng với chất lượng, kết cấu và hiệu quả. Đây là thành quả của sự tích luỹ hiệu ứng của hàng loạt chính sách quan trọng cũng như sự nỗ lực bền bỉ của các mặt trong 5 năm qua.

Những thành tựu đa dạng hoá và mang tính sáng tạo gốc giành được trong 5 năm qua cũng như sự thay đổi ở tầng thứ sâu và mang tính căn bản lại một lần nữa được thế giới ghi nhận, nhân dân các dân tộc trong cả nước cảm thấy vô cùng chấn phấn và tự hào.

Năm năm qua, chúng tôi nghiêm chỉnh quán triệt sự bố trí quyết sách của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, đã chủ yếu làm những công việc sau đây.

I/ Kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, ra sức sáng tạo và hoàn thiện kiểm soát vĩ mô, vận hành kinh tế duy trì trong phạm vi hợp lý, thực hiện phát triển theo hướng tốt trong ổn định. Những năm qua, kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, thị trường tài chính thế giới bấp bênh, chủ nghĩa bảo hộ ngóc đầy dậy rõ rệt. Tính kết cấu và mâu thuẫn ở tầng thứ sâu trong phát triển kinh tế của nước ta nổi cộm, sức ép kinh tế đi xuống tiếp tục gia tăng, gặp phải không ít sự lựa chọn lưỡng nạn và đa nan. Đối mặt với cục diện này, chúng tôi duy trì định lực chiến lược, không tiến hành kích thích kiểu "tưới nước tràn bờ" mà nắm vững dẫn dắt kinh tế bước vào thời kỳ phát triển bình thường mới, tính toán tổng thể về ổn định tăng trưởng, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh cơ cấu, mang lại lợi ích dân sinh, đề phòng rủi ro, không ngừng sáng tạo và hoàn thiện kiểm soát vĩ mô, xác định tư duy và phương thức điều tiết trong phạm vi, tăng cường điều tiết có chọn lọc, điều tiết chính xác. Dứt khoát nhấn mạnh miễn là kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, tạo việc làm gia tăng, thu nhập tăng trưởng, môi trường được cải thiện sẽ tập trung sức lực cho thúc đẩy cải cách, điều chỉnh kết cấu, tăng thêm động lực. Áp dụng biện pháp vừa có lợi cho trước mắt lại có lợi về lâu dài, ra sức thúc đẩy cải cách kết cấu nguồn cung, mở rộng thích đáng tổng nhu cầu, thúc đẩy thực hiện sự cân bằng về cung cầu trên tầng thứ cao hơn. Trải qua sự nỗ lực gian nan, chúng tôi đã trụ vững trước sức ép kinh tế đi xuống và tránh được "hạ cánh cứng", đã duy trì kinh tế tăng trưởng ở mức trung bình và cao, thúc đẩy ưu hoá kết cấu, bình diện cơ bản về tăng trưởng kinh tế theo hướng tốt không ngừng được củng cố và phát triển.

Kiên trì thực thi chính sách tài chính tích vực và chính sách tiền tệ vững chắc. Trong tình hình mâu thuẫn giữa thu và chi ngân sách khá lớn, tập trung "dẫn nước nuôi cá", tăng cường nội lực, nước ta đi đầu trong việc giảm thuế và lệ phí với mức lớn. Chia bước thúc đẩy toàn diện việc cải cách thuế thu nhập thành thuế giá trị gia tăng, đã chấm dứt trang sử trưng thu thuấ thu nhập trong 66 năm, lũy kế giảm thuế trên 2000 tỷ Nhân dân tệ, cộng thêm việc áp dụng các biện pháp như ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thanh lý các loại thu phí...cả thảy đã giảm gánh nặng cho các chủ thể thị trường hơn 3000 tỷ Nhân dân tệ. Tăng cường quản lý nợ công của chính quyền địa phương, thực thi sự chuyển đổi nợ tồn đọng của chính quyền địa phương, giảm gánh nặng lãi suất lên tới 1200 tỷ Nhân dân tệ. Điều chỉnh kết cấu chi ngân sách, làm sống động nguồn vồn tồn đọng, bảo đảm dân sinh cơ bản và các dự án trọng điểm. Tỷ lệ bội chi ngân sách luôn kiểm soát trong phạm vi 3%. Chính sách tiền tệ duy trì trung tính ổn định và lành mạnh, mức tăng chỉ số M2 có xu thế giảm, quy mô tín dụng và huy động vốn xã hội tăng trưởng vừa phải. Áp dụng chính sách khác biệt hóa như ổn định và giảm lãi suất, tái cấp tín dụng..., tăng cường sự hỗ trợ cho các lĩnh vực trọng điểm và khâu yếu, mức tăng tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cao hơn mức tăng trung bình của các loại tín dụng. Cải cách và hoàn thiện cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái thị trường hoá, tỷ giá của đồng Nhân dân tệ duy trì ổn định về cơ bản, dự trữ ngoại hối chuyển từ giảm sang tăng. Ứng phó thoả đáng sự bấp bênh khác thường trên thị trường tài chính như "thiếu tiền", đề phòng và hoá giải rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm, đã bảo đảm giới hạn đỏ về không phát sinh rủi ro mang tính hệ thống, giữ gìn an ninh kinh tế-tài chính của Nhà nước.

II/ Kiên trì lấy cải cách nguồn cung làm sợi chỉ xuyên suốt trong cải cách, ra sức vun đắp và làm lớn mạnh các động lực thúc đẩy mới, đẩy nhanh ưu hoá và nâng cấp kết cấu kinh tế. Kiên trì dựa vào cải cách để đột phá những vấn đề nan giải trong phát triển kinh tế và sự mất cân đối về kết cấu, ra sức phát triển các ngành nghề mới nổi, cải tạo và nâng cấp các ngành nghề truyền thống, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống nguồn cung.

Thúc đẩy vững chắc "Ba loại bỏ, một giảm và một trợ cấp". Năm năm qua, trên cơ sở đào thải năng lực sản xuất lạc hậu trong các ngành xi măng, kính phẳng...đã tăng thêm cường độ loại bỏ năng lực sản xuất dư thừa của các ngành trọng điểm như gang thép, than đá, chi 100 tỷ Nhân dân tệ ngân sách cho khen thưởng, trợ cấp và hỗ trợ, dùng để sắp xếp phân luồng công nhân viên chức. Đã loại bỏ trên 170 triệu tấn năng lực sản xuất gang thép, 800 triệu tấn năng lực khai thác than, đào thải 20 triệu KW công suất điện chạy than lạc hậu, sắp xếp và phân luồng cho hơn 1,1 triệu công nhân viên chức. Thực thi chính sách và phân loại chỉ đạo dựa trên tình hình của mỗi thành phố, việc giảm lượng nhà ở thương phẩm tồn trọng tại các thanh phố tuyến ba và tuyến bốn thu được hiệu quả rõ rệt, giá nhà gia tăng ở các thành phố nóng được kiểm soát. Loại bỏ các đòn bẩy một cách tích cực và ổn thoả, kiểm soát quy mô nợ công, tăng cường huy động vốn thông qua quyền cổ phần, tỷ suất nợ trên tổng tài sản của các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục giảm, mức tăng về tỷ lệ đòn bẩy vĩ mô thu hẹp rõ rệt, nhìn chung có xu hướng ổn định. Áp dụng song song nhiều biện pháp để giảm giá thành, cắt giảm 30% dự án quỹ mang tính chính quyền, trên 60% hạng mục thu phí liên quan đến doanh nghiệp của chính quyền trung ương, giảm tỷ lệ đóng phí "năm bảo hiểm, một quỹ" mang tính giai đoạn, thúc đẩy giảm giá thành về sử dụng điện, lưu thông phân phối, thông tin viễn thông...Nêu bật trọng điểm và tăng thêm cường độ bù bấp mạng yếu.

Đẩy nhanh sự chuyển đổi giữa động lực phát triển mới và cũ. Đi sâu triển khai hành động "In-tơ-nét Cộng", thực hiện giám sát và quản lý bao trùm và thận trọng, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi dữ liệu lớn, điện toán đám mây, mạng In-tơ-nét Vạn vật, các ngành nghề mới nổi phát triển bừng bừng, ngành nghề truyền thống được cấu trú lại sâu sắc. Thực thi các công trình quan trọng như "Trung Quốc sản xuất 2025", thúc đẩy xây dựng nền tảng công nghiệp vững chắc, chế tạo thông minh, chế tạo xanh..., đẩy nhanh phát triển ngành chế tạo tiến tiến. Ban hành các biện pháp cải cách và phát triển ngành dịch vụ hiện đại, loại hình mới và mô hình mới của ngành dịch vụ phát triển nổi bật, đã thúc đẩy việc hội nhập và nâng cấp các ngành nghề. Đi sâu thúc đẩy cải cách kết cấu nguồn cung nông nghiệp, xuất hiện một lượng lớn các chủ thể kinh doanh kiểu mới, tỷ trọng quy mô kinh doanh vừa phải của ngành trồng trọt đã từ 30% tăng lên tới trên 40%. Áp dụng biện pháp tăng thêm thu nhập cho những người có thu nhập vừa và thấp, kim ngạch tiêu thụ trực tuyến tăng trung bình trên 30% mỗi năm, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội tăng trung bình 11,3%. Ưu hoá kết cấu đầu tư, khuyến khích đầu tư xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp cải tạo kỹ thuật, phát huy vai trò thúc đẩy đầu tư của Chính phủ, dẫn dắt càng nhiều dòng ngốn chảy vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tăng cường nội lực, mang lại lợi ích cho dân sinh. Tổng chiều dài đường sắt cao tốc đi vào hoạt động đã từ hơn 9 nghìn km tăng lên tới 25 nghìn km, chiếm 2/3 của thế giới, tổng chiều dài đường cao tốc cũng từ 96 nghìn km tăng lên tới 136 nghìn km, đường ô-tô nông thôn mới xây dựng lên tới 1,27 triệu km, mới xây thêm 46 sân bay, khởi công xây dựng 122 dự án thủy lợi quan torng, hoàn thành cải tạo lưới điện nông thôn vòng mới, xây dựng lên mạng di động băng thông rộng lớn nhất toàn cầu. Năm năm qua, các động lực phát triển mới lớn mạnh nhanh chóng, tăng trưởng kinh tế đã thực hiện từ chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu chuyển sang dựa vào tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, từ chủ yếu dựa vào ngành công nghiệp chuyển sang dựa vào ngành dịch vụ. Đây là sự chuyển đổi mang tính kết cấu quan trọng mà chúng ta nhiều năm qua muốn thực hiện nhưng không thực hiện được.

Thúc đẩy cải cách kết cấu nguồn cung cần phải phá bỏ rào cản thị trường trong phân bổ nguồn lực, hạ thấp giá thành giao dịch mang tính chế độ. Nhằm vào những vấn đề tồn tại lâu này như coi trọng phê duyệt, coi nhẹ giám sát và quản lý, phục vụ yếu kém, chúng tôi không ngừng sâu sắc cải cách về "phân quyền, giám sát quản lý và phục vụ", đẩy nhanh chuyển đổi chức năng của chính phủ, giảm bớt quản lý vi mô và can thiệp trực tiếp, chú trọng tăng cường điều tiết vĩ mô, giám sát quản lý thị trường và dịch vụ công. Năm năm qua đã cắt giảm 44% các hạng mục phê duyệt hành chính của các bộ ngành Quốc vụ viện, chấm dứt triệt để sự phê duyệt hành chính các hạng mục không nằm trong diện quản lý nhà nước, cắt giảm 90% dự án đầu tư của doanh nghiệp cần được phề duyệt trên bình diện chính phủ trung ương, 74% hạng mục dịch vụ môi giới, đồng thời giảm mạnh các quy định về cấp phép và xác định tư cách nghề nghiệp. Giảm 80% các hạng mục do Chính phủ trung ương định giá, trên 50% hạng mục do Chính quyền địa phương định giá. Cải cách toàn diện chế độ thương mại như đăng ký công thường, đăng ký vốn..., thời gian để thành lập doanh nghiệp được rút ngắn trên 1/3. Sáng tạo và tăng cường giám sát, kiểm tra giữa kỳ và hậu kiểm, thi hành "hai ngẫu nhiên, một công khai", chọn nhân viên kiểm tra và đối tượng kiểm tra một cách ngẫu nhiễn, công bố kịp thời kết quả kiểm tra, đã nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý và tính công minh. Thi hành các biện pháp như "In-tơ-nét +Chính quyền phục vụ", thi hành cơ chế dịch vụ một cửa. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, sức sống thị trường được tăng cường rõ rệt, quần chúng đến làm việc càng tiện lợi hơn.

III/ Kiên trì lấy sáng tạo dẫn dắt phát triển, ra sức khơi dậy sức sáng tạo xã hội, năng lực và hiệu quả sáng tạo tổng thể được nâng cao rõ rệt. Thực thi chiến lực phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, ưu hoá môi trường sinh thái sáng tạo, hình thành cục diện sáng tạo hiệp đồng giữa đa chủ thể, thúc đẩy đa phương hoá, đa dạng hoá. Mở rộng quyền tự chủ của các cơ quan nghiên cứu khoa học và các trường đại học, cải tiến việc quản lý dự án và kinh phí cho nghiên cứu khoa học, sâu sắc cải cách việc quản lý quyền lợi và thụ hưởng thành quả khoa học-công nghệ. Ủng hộ Bắc Kinh và Thượng Hải xây dựng Trung tâm sáng tạo công nghệ, thành lập 14 khu thí điểm sáng tạo tự chủ cấp quốc gia, lôi kéo hình thành một số cao địa sáng tạo vùng miền. Tăng cường xây dựng hệ thống sáng tạo công nghệ lấy doanh nghiệp làm chủ thể, đã xuất hiện một số doanh nghiệp loại hình sáng tạo và cơ quan nghiên cứu khoa học kiểu mới có sức cạnh tranh quốc tế. Đi sâu triển khai chiến lược "người người khởi nghiệp, muôn người sáng tạo", thực thi chính sách hỗ trợ ưu đãi mang tính phổ quát, hoàn thiện hệ thống lồng ấp. Chủ thể thị trường các loại lên tới hơn 98 triệu hộ, tăng trên 70 % so với năm năm trước. Sở hữu số bằng sáng chế phát minh trong nước tăng gấp hai lần, kim ngạch giao dịch công nghệ tăng gấp đôi. Sáng tạo khoa học-công nghệ của nước ta đã từ theo đuổi là chính chuyển sang đồng hành và dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, trở thành miền đất hứa sáng tạo được thế giới ghi nhận.

IV/ Kiên trì sâu sắc cải cách toàn diện, ra sức phá bỏ những rào cản của thể chế và cơ chế, động lực phát triển không ngừng được tăng cường. Cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước được thúc đẩy vững chắc, việc cải cách chế độ công ty đã cơ bản hoàn thành, việc tái cấu trúc và sáp nhập, giảm bớt tầng nấc, nâng cao chất lượng và hiệu quả thu được tiến triển tích cực. Hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước chuyển biến tốt rõ rệt, năm ngoái lợi nhuận tăng 23,5%. Sâu sắc cải cách trong các lĩnh vực năng lượng, đường sắt, ngành muối...Nới lỏng tiêu chuẩn thâm nhập thị trường kinh tế phi công hữu. Xây dựng chế độ đăng ký thống nhất về bất động sản. Hoàn thiện chế độ bảo hộ quyền sở hữu. Cuộc cải cách về thuế và tài chính thu được tiến triển quan trọng, thi hành toàn diện việc công khai dự toán ngân sách, kiến tạo bố cục phân bổ nguồn thu giữa Trung ương và địa phương lấy việc cùng hưởng nguồn thuế thu làm chính, khởi động cải cách phân định trách nhiệm về quyền hạn và chi tiêu giữa Trung ương và địa phương, quy mô phân bổ ngân sách trung ương gia tăng với mức lớn, giảm 2/3 các dự án phân bổ ngân sách. Cơ bản thả nổi cơ chế quản lý lãi suất, xây dựng chế độ bảo hiểm tiền gửi, thúc đẩy các ngân hàng thương mại lớn và vừa thành lập ban nghiệp vụ tài chính ưu đãi phổ quát, sâu sắc cải cách các cơ quan tài chính-ngân hàng mang tính chính sách và phát triển , tăng cường cơ chế điều phối về giám sát và quản lý tài chính. Hoàn thiện cơ chế thúc đẩy sự phát triển đồng đều về giáo dục nghĩa vụ giữa thành thị và nông thôn, cải cách chế độ thi cử. Xây dựng chế độ bảo hiểm dưỡng lão và y tế cơ bản thống nhất giữa thành thị và nông thôn, thực hiện sự hội nhập chế độ bảo hiểm dưỡng lão giữa cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Ban hành phương án chuyển một phần vốn nhà nước cho Quỹ an sinh xã hội. Thực thi cải cách liên động giữa y tế chăm sóc sức khoẻ với bảo hiểm y tế và y dược, thúc đẩy toan diện cải cách tổng hợp các bệnh viện công, xoá bỏ chính sách cộng thêm phần trăm đối với dược phẩm được thi hành lâu nay, việc cải cách chế độ phê duyệt dược phẩm và thiết bị máy móc y tế thu được đột phá. Thúc đẩy cải cách phân lập "tam quyền" trong nhận khoán đất ở nông thôn, diện tích đã được xác định vượt quá 80%, cải cách chế độ thu mua và tàng trữ các nông sản phẩm quan trọng. Hoàn thiện chế độ các khu chức năng chủ thể, xây dựng chế độ đánh giá sát hạch thành tích và truy cứu trách nhiệm về văn minh sinh thái, thi hành cơ chế Trưởng sông, Trưởng hồ, triển khai thí điểm cải cách chế độ quản lý ngành dọc của các cơ quan bảo vệ môi trường cấp tỉnh trở xuống. Việc sâu sắc cải cách trong các lĩnh vực đã thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững và lành mạnh.

V/ Kiên trì Quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, ra sức thực hiện hợp tác cùng thắng, trình độ của nền kinh tế mở được nâng cao rõ rệt. Đề xướng và thúc đẩy cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", khởi xướng thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, thành lập Quỹ Con đường Tơ lụa, triển khai một số dự án kết nối và hợp tác kinh tế-thương mại quan trọng. Thành lập 11 khu thương mại tự do thí điểm tại Thượng Hải, v.v, nhân rộng ra cả nước một số thành quả thí điểm cải cách. Việc cải cách gánh nặng hoàn thế xuất khẩu và toàn bộ số tiền hoàn thuế mới tăng thêm đều do ngân sách trung ương gánh vác, thành lập 13 khu thí điểm tổng hợp về thương mại điện tử xuyên quốc gia, cơ chế "một cửa" trong thương mại quốc tế che phủ cả nước, thời gian thông quan của hàng hoá trung bình rút ngắn trên một nửa, xuất nhập khẩu thực hiện ổn định và phát triển theo hướng tốt. Đầu tư nước ngoài chuyển từ phê duyệt sang quản lý danh mục hạn chế và không khuyến khích, cắt giảm 2/3 các biện pháp mang tính hạn chế. Kết cấu đầu tư nước ngoài được ưu hóa, tỷ trọng của ngành công nghệ cao được nâng cao gấp đôi. Tăng cường thu hút chất xám, số chuyên gia nước ngoài đến Trung Quốc làm việc tăng thêm 40%. Dẫn dắt đầu tư nước ngoài phát triển lành mạnh. Thúc đẩy hợp tác quốc tế về năng lực sản xuất, các trang thiết bị như đường sắt cao tốc, điện hạt nhân...đi ra thế giới. Ký mới và nâng cấp 8 Hiệp định Thương mại tự do. Lần lượt khởi động kết nối các sạn giao dịch chứng khoán giữa Thượng Hải và Hồng Công, giữa Thâm Quyến và Hồng Công, đồng Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền về Quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ Tiền tệ quốc tế, cất bước đi quan trọng trong việc quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ. Việc mở rộng mở cửa của Trung Quốc không những thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, mà cũng mang lại cơ hội to lớn cho thế giới.

VI/ Kiên trì thực thi chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền và độ thị hoá kiểu mới, ra sức thúc đẩy hình thành kết cấu phát triển cần bằng, nhanh chóng hình thành vành đai tăng trưởng của các cực tăng trưởng mới. Tích cực thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc và sự phát triển của vành đai kinh tế sông Trường Giang, ấn định và thực thi quy hoạch liên quan, xây dựng một số dự án trọng điểm. Ban hành một loạt biện pháp cải cách và sáng tạo mới thúc đẩy sự phát triển của vùng miền Tây, chấn hưng vùng Đông Bắc, sự trỗi dậy của vùng miền Trung và sự đi đầu trong phát triển của vùng miền Đông. Tăng thêm cường độ hỗ trợ các khu căn cứ địa cách mạng, khu vực dân tộc, vùng biên cương, khu vực nghèo khó, tăng cường công tác viện trợ, giúp đỡ cho Tây Tạng và Tân Cương. Việc bảo vệ và khai thác kinh tế biển được thúc đẩy có trật tự. Thực thi quy hoạch cụm thành phố trọng điểm, thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa các thành phố lớn, vừa, nhỏ và thị trấn nhỏ. Tuyệt đại đa số các thành phố đã nới lỏng hạn chế về nhập hộ khẩu, thực thi toàn diện cơ chế thẻ cư trú, dịch vụ công cơ bản ở thành thị che phủ dân số thường trú. Tính nhịp nhàng trong phát triển giữa thành thị và nông thông, giữa các vùng miền được tăng cường rõ rệt.

VII/ Kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, ra sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, cảm giác được hưởng lợi của quần chúng nhân dân không ngừng được tăng cường. Tiếp tục tăng thêm đầu tư cho dân sinh trong tình hình tiềm lực tài chính căng thẳng. Thúc đẩy toàn diện xoá đói giảm nghèo chính xác, thoát nghèo chính xác, kiện toàn cơ chế làm việc do Trung ương tính toán tổng thể, tỉnh phụ trách chung, huyện và thành phố thực hiện, 5 năm qua ngân sách Trung ương đầu tư hơn 28 nghìn tỷ Nhân dân tệ cho Quỹ Xoá đói giảm nghèo. Thực thi chính sách việc làm tích cực, việc tìm việc làm của nhóm người trọng điểm được bảo đảm khá tốt. Kiên trì ưu tiên phát triển giáo dục, ngân sách cho giáo dục chiếm 4% GDP. Cải cách điều kiện xây dựng nhà trường của các trường học còn yếu trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, nâng cao đãi ngộ cho giáo dục nông thôn, chương trình cải thiện dinh dưỡng mang lại lợi ích cho hơn 36 triệu học sinh nông thôn. Khởi động việc xây dựng các trường đại học và bộ môn khoa học hàng đầu thế giới. Các trường đại học trọng điểm tuyển sinh từ khu vực nông thôn và nghèo khó đã từ 10 nghìn tăng lên đến 100 nghìn học sinh. Tăng thêm cường độ tài trợ cho học sinh các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường, có 430 triệu người được hưởng lợi. Dân số trong độ tuổi lao động tiếp thụ giáo dục trung bình đạt 10,5 năm. Tiêu chuẩn trợ cấp cho bảo hiểm y tế cơ bản của cư dân đã từ 240 Nhân dân tệ tăng lên tới 450 Nhân dân tệ, chế độ bảo hiểm đối với các bệnh hiểm nghèo cơ bản được thành lập, đã có hơn 17 triệu người được hưởng lợi, thực hiện thanh toán trực tiếp viện phí xuyên vùng miền, việc phân cấp khám chữa bệnh và xây dựng các tổ hợp liên danh bệnh viên được đẩy nhanh. Nâng cao bền vững lương hưu cơ bản cho những người nghỉ hưu. Nâng cao tiểu chuẩn về bảo đảm mức sống tối thiểu và các loại tiền trợ cấp, hoàn thiện chế độ cứu trợ xã hội, cuộc sống cơ bản của gần 60 triệu người trong diện bảo đảm mức sống tối thiểu và có cuộc sống đặc biệt khó khăn đã được bảo đảm. Xây dựng chế độ "hai loại trợ cấp" cho người khuyết tật có khó khăn và mức độ khuyết tật trung bình, đã mang lại lợi ích cho hơn 21 triệu người. Thưc thi toàn diện chính sách sinh con thứ hai. Đẩy nhanh phát triển sự nghiệp văn hoá, ngành công nghiệp văn hoá tăng trung bình trên 13%/năm. Toàn dân rèn luyện sức khoẻ được triển khai rộng rãi, các vận động viên ưu tú lập thành tích xuất sắc.

VIII/ Kiên trì phát triển hài hoà giữa con người và thiên nhiên, ra sức trị lý môi trường ô nhiễm, việc xây dựng văn minh sinh thái thu được hiệu quả rõ rệt. Xây dựng quan niệm non xanh nước biếc tức là vừng vàng biển bạc, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái với quyết tâm và cường độ chưa từng có từ trước đến nay. Ra sức trị lý ô nhiễm không khí, nồng độ hạt bụi PM2,5 tại các khu vực trọng điểm giảm trung bình trên 30%. Tăng cường trị lý việc đốt than phân tán, thúc đẩy các ngành trọng điểm thực hiện tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải, tỷ trọng tiêu thụ than giảm 8,1% trong khi tỷ trọng tiêu thụ các nguồn năng lượng sạch nâng cao 6,3%. Nâng cao chất lượng sản phẩm xăng-dầu, đào thải hơn 20 triệu chiếc xe ô tô cũ phát thải vượt mức cho phép, thực hiện không tăng trưởng về lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Khởi động thí điểm trị lý ô nhiễm thổ nhưỡng. Thúc đẩy các công trình bảo tồn và phục hồi sinh thái quan trọng, mở rộng quy mô trả lại đất cho trồng rừng, trồng cỏ, cho đất ngập nước, tăng cường trị lý tổng hợp hiện tượng sa mạc hoá, vôi hoá và sói mòn. Triển khai giám sát đôn đốc về môi trường, xử lý nghiêm khắc các vụ án phạm pháp. Tích cực thúc đẩy "Hiệp định Pa-ri" sơm có hiệu lực, nước ta đã phát huy vai trò quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

IX/ Kiên trì thực thi toàn diện chức năng chính phủ theo pháp luật, ra sức tăng cường và sáng tạo quản trị xã hội, giữ gìn xã hội hài hoà và ổn định. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng và sửa đổi 95 bộ luật, xây dựng 195 pháp quy hành chính, sửa đổi và hủy bỏ một số quy định của các ban ngành. Chính quyền tỉnh, thành phố và huyện xây dựng và công bố danh sách nợ công. Triển khai các đợt kiểm tra đôn đốc của Quốc vụ viện, biểu dương và khen thưởng về chính sách đối với những nơi làm tốt và thu được hiệu quả nổi bật, chất vất nghiêm túc những nơi yếu kém. Sáng tạo việc quản trị ở cơ sở của thành thị và nông thôn. Hoàn thiện chế độ công tác tiếp dân. Mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý. Thúc đẩy cải cách và phát triển trong lĩnh vực an toàn lao động, tổng số vụ sự cố và sự cố đặc biệt nghiêm trọng đều giảm liên tục. Cải cách và hoàn thiện giám sát và quản lý thực phẩm và dược phẩm, tăng cường kiểm soát rủi ro trong cả quá trình. Tăng cường công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ như động đất, lũ lụt...kiện toàn cơ chế ứng phó phân cấp trách nhiệm và phối hợp lẫn nhau, giảm tối đa thiệt hại do thiên tai. Tăng cường toàn diện an ninh quốc gia. Kiện toàn hệ thống phòng chống trị an xã hội, tấn công các loại tội phạm theo pháp luật, đã bảo vệ mạnh mẽ an ninh công cộng.

Quán triệt thực hiện sự bố trí của Trung ương Đảng về quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, tăng cường xây dựng tác phong Đảng, liêm chính của Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đi sâu triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng của Đảng, giáo dục chuyên đề "Ba nghiêm, Ba thực", giáo dục "Hai học, một làm", nghiêm túc thực hiện tinh thần 8 quy định của Trung ương, kiên trì bền bỉ uốn nắn "4 tác phong", nghiêm khắc thi hành "các quy định" của Quốc vụ viện. Kiểm soát nghiêm ngặt việc xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổng số nhân viên ăn lương ngân sách, cắt giảm mạnh kinh phí "Tam công". Tăng cường thanh tra hành chính và giám sát kiểm toán. Kiên quyết điều tra xử lý và uốn nắn những hành vi vi phạm pháp luật và quy định, trừng trị nghiêm khắc các phần tử tham nhũng, xu thế áp đảo của cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã được hình thành, củng cố và phát triển.

Thưa các vị đại biểu:

Năm năm qua, công tác dân tộc, tôn giáo, kiều vụ...được thúc đẩy một cách sáng tạo. Hỗ trợ các khu vực dân tộc đẩy nhanh phát triển, sự nghiệp đoàn kết và tiến bộ dân tộc thu được tiến triển vượt bậc. Tích cực dẫn dắt tôn giáo thích ứng với xã hội xã hội chủ nghĩa. Kiều bào ở hải ngoại, Hoa kiều về nước và gia quyến kiều bào đã có đóng góp độc đáo trong xây dựng hiện đại hoá đất nước.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, việc xây dựng quân đội hùng mạnh đã mở ra cục diện mới. Xây dựng phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, triệu tập Hội nghị Công tác Chính trị toàn quân tại Cổ Điền, đi sâu thúc đẩy xây dựng quân đội bằng chính trị, xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, bằng khoa học-công nghệ, quản lý quân đội theo pháp luật, Quân đội nhân dân đã thực hiện cấu trúc lại môi trường sinh thái chính trị, hình thức tổ chức, hệ thống lực lượng, tác phong và hình ảnh. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ quyền lợi trên biển, chống khủng bố và giữ gìn ổn định, cứu nạn cứu hiểm, gìn giữ hoà bình quốc tế, hộ tống tại vịnh A-đen, cứu trợ nhân đạo, v.v. Với sự phối hợp của các bên, cở bản hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm 300 nghìn quần số thường trực. Trình độ hiện đại hoá trang thiết bị quân sự được nâng cao rõ rệt, sự hội nhập giữa quân sự và dân sự phát triển vào chiều sâu. Bộ mặt của Quân đội Nhân dân đã hoàn toàn mới, cất bước đi vững chắc trên con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc.

Năm năm qua, công tác đối với Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan thu được tiến triển mới. Thực tiễn của "Một nước hai chế độ" không ngừng phong phú và phát triển, quyền uy của Hiến pháp và Luật Cơ bản tiếp tục được thể hiện tại Hồng Công và Ma-cao, giao lưu và hợp tác giữa nội điạ và khu vực Hồng Công, Ma-cao được thúc đẩy vào chiều sâu, cây cầu vượt biển nối liền Hồng Công, Ma-cao và Chu Hải hoàn thành xây dựng, Hồng Công và Ma-cao duy trì ổn định và phồn thịnh. Kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và "Nhận thức chung năm 1992", tăng cường giao lưu và hợp tác kinh tế giữa hai bờ eo biển Đài Loan, thực hiện cuộc gặp lịch sử giữa Lãnh đạo hai bờ eo biển. Kiên quyết phản đối và ngăn chặn thế lực ly khai "Đài Loan độc lập", đã bảo vệ mạnh mẽ hoà bình và ổn định giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Năm năm qua, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được thúc đẩy toàn diện. Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng như Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường", Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS tại Hạ Môn...Chủ tịch Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo nhà nước đã đi thăm nhiều nước, tham dự các hoạt động quan trọng như Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc, Hội nghị Biến đổi khí hậu, Diễn đàn Kinh tế thế giới, các hội nghị cấp cao Đông Á..., bố cục ngoại giao đa phương hoá, đa dạng hoá được triển khai vào chiều sâu. Đề xướng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đóng góp nhiều trí tuệ của Trung Quốc cho hệ thống quản trị toàn cầu. Ngoại giao kinh tế, giao lưu nhân văn thu được thành tựu nổi bật. Kiên định bảo vệ chủ quyền và quyền lợi biển quốc gia. Là nước lớn có tinh thần trách nhiệm, Trung Quốc đã phát huy vai trò mang tính xây dựng quan trọng trong giải quyết các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực, đóng góp quan trọng cho hoà bình và phát triển của thế giới.

Thưa các vị đại biểu:

Nhìn lại 5 năm qua nhiều mâu thuẫn đan xen chồng chất lên nhau, các loại rủi ro và thách thức không ngừng xuất hiện, rất nhiều tình hình của trong và ngoài nước đều chưa từng gặp phải kể từ khi cải cách mở cửa, thành tựu cải cách và phát triển của nước ta quả thực không dễ có được. Đây là kết quả của sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, là kết quả của khối đoàn kết và phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong cả nước. Tôi thay mặt Quốc vụ viện, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới nhân dân các dân tộc cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ các giới. Xin gửi lời cải ơn chân thành tới đồng bào Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công, đồng bao Khu Hành chính đặc biệt Ma-cao, đồng bào Đài Loan và Kiều bào ở hải ngoại. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và bạn bè các nước quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hoá của Trung Quốc.

Lúc yên không quên lúc nguy, lúc hưng thịnh không quên lúc lo âu. Chúng tôi nhận thức một cách tỉnh táo rằng nước ta vẫn và sẽ lâu dài ở trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội, vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, một số vấn đề nổi cộm trong phát triển không cần bằng, không đầy đủ vẫn chưa được giải quyết. Động lực nội sinh cho tăng trưởng kinh tế vẫn thiếu hụt, năng lực sáng tạo vẫn chưa đủ mạnh, chất lượng và hiệu quả phát triển chưa cao, một số doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đầu tư nhân dân tăng yếu, sức ép kinh tế đi xuống của một số khu vực vẫn khá lớn, nền tảng nông nghiệp vẫn còn yếu, khoảng cách phát triển và phân phối thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền vẫn khá lớn. Sự cố an toàn lao động nghiêm trọng vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Quần chúng còn có nhiều điều không hài lòng về các mặt như chất lượng không khí, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và dược phẩm, nhà ở, giáo dục, y tế, việc làm, dưỡng lão, v.v. Công tác của Chính phủ tồn tại khiếm khuyết, một số biện pháp cải cách và chính sách chưa được thực hiện quyết liệt, ý thức phục vụ và ý thức pháp luật của một số cán bộ chưa đủ mạnh, tác phong làm việc chưa đến nơi đến chốn, tinh thần dám gánh vác vẫn chưa đủ mạnh, hình thành chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liệu trên các chừng mực khác nhau. Quần chúng và doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều ý kiến về làm việc khó, loạn thu phí. Vấn đề cửa quyền và tham nhũng trong một số lĩnh vực vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình làm tốt công việc, khiến Chính quyền nhân dân không phụ lòng ủy thác của nhân dân với tình thần chịu trách nhiệm cao độ trước đất nước và nhân dân, với dũng khí không sợ khó khăn gian khổ và ý chí kiên trì bền bỉ.

B/ Yêu cầu tổng thể và hướng chính sách trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Năm nay là năm mở đầu trong việc quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội XIX của Đảng, kỷ niệm 40 năm thi hành cải cách mở cửa, là năm then chốt cho giành thắng lợi trong hoàn thành toàn diện xây dựng xã hội khá giải, thực hiện "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Làm tốt công tác Chính phủ cần phải dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy Chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện", Quan điểm phát triển khoa học, Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội XIX, Hội nghị Trung ương hai, Trung ương ba khoá XIX của Đảng, quán triệt lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm cơ bản của Đảng, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiền trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, kiên trì quan niệm phát triển mới, bám sát sự biến đổi của các mâu thuấn xã hội chính của nước ta, theo yêu cầu phát triển chất lượng cao, tính toán tổng thể thúc đẩy bố cục tổng thể "5 trong 1" và bộ cục chiến lược "Bốn toàn diện", kiên trì lấy cải cách kết cấu nguồn cung làm sợi chỉ xuyên suốt trong cải cách, tính toán tổng thể các công tác thúc đẩy tăng trưởng ổn định, thúc đẩy cải cách, điều chỉnh kết cấu, mang lại lợi ích dân sinh, phòng ngừa các rủi ro, ra sức thúc đẩy cải cách mở cửa, sáng tạo và hoàn thiện kiểm soát vĩ mô, thúc đẩy đổi mới về chất lượng về hiệu quả, về động lực, đặc biệt là thu được tiến triển vững chắc trong các cuộc chiến công kiến như phòng ngừa và hoá giải các rủi ro nghiêm trọng, thoát nghèo chính xác, phòng chống ô nhiễm, dẫn dắt và ổn định dự báo, tăng cường và cải thiện dân sinh, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững và lành mạnh.

Phân tích tổng hợp tình hình trong và ngoài nước, sự phát triển của nước ta tồn tại song song giữa cơ hội và thách thức. Kinh tế thế giới có triển vọng tiếp tục phục hồi nhưng nhân tố không ổn định và không xác định vẫn rất nhiều, sự điều chỉnh chính sách cũng như hiệu ứng tràn bờ của các nền kinh tế chủ yếu vẫn là một ẩn số, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, rủi ro địa-chính trị gia tăng. Kinh tế nước ta đang ở trong thời kỳ đột phá then chốt chuyển đổi mô hình phát triển, ưu hoá kết cấu kinh tế, chuyển đổi động lực tăng trưởng, còn rất nhiều dốc cao, vực thẳm phải vượt qua, đòi hỏi ứng phó với các rủi ro và thách thức có thể dự báo và khó dự báo. Thực tiễn chứng minh thành tựu phát triển của Trung Quốc từ xưa đến nay đều là giành được trong công kiên và khắc phục khó khăn. Hiện nền tảng vật chất và công nghệ của nước ta hùng hậu hơn, hệ thống công nghiệp hoàn thiện hơn, quy mô thị trường đồ sộ, nguồn nhân lực dồi dào, khởi nghiệp và sáng tạo năng động, ưu thế tổng hợp rất rõ nét, có năng lực và điều kiện thực hiện sự phát triển với chất lượng, hiệu quả cao, công bằng và bền vững hơn.

Các mục tiêu dự báo chủ yếu trong phát triển năm nay là: Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3%; tạo trên 11 triệu việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị theo điều tra dưới 5%, tỷ lệ đăng ký thất nghiệp dưới 4,5%; tăng trưởng về thu nhập của cư dân đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; xuất nhập khẩu phát triển theo hướng tốt trong ổn định, thu chi quốc tế cơ bản cân bằng; tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP giảm trền 3%, lượng phát thải các chất gây ô nhiễm chủ yếu tiếp tục giảm; cuộc cải cách về kết cấu nguồn cung thu được tiến triển thực chất, tỷ lệ đòn bẩy vĩ mô duy trì ổn định về cơ bản, các loại rủi ro được đề phòng và kiểm soát hữu hiệu và có trật tự. Các mục tiêu dự báo chính nói trên là xem xét đến nhu cầu giành thắng lợi quyết định trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, phù hợp thực tế của kinh tế nước ta đã từ giai đoạn tăng trưởng cao tốc chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng cao. Xét từ bình diện cơ bản của kinh tế và tạo việc làm, mức tăng khoảng 6,5% có thể tạo ra việc làm khá đầy đủ. Tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra ở thành thị che phủ dân số thường trú như lao động nông dân vào thành phố làm công, năm nay lần đầu tiên đưa chỉ tiêu này vào mục tiêu dự báo nhằm phản ánh tình hình việc làm toàn diện hơn, thể hiện tốt hơn yêu cầu cùng chia sẻ thành quả phát triển.

Năm nay phải tiếp tục sáng tạo và hoàn thiện kiểm soát vĩ mô, nắm bắt tốt mức độ kiểm soát vĩ mô, duy trì tính liên tục và ổn định của chính sách vĩ mô, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chính sách như tài chính, tiền tệ, công nghiệp, vùng miền, v.v.

Định hướng chính sách tài chính tích cực không thay đổi, cần phải tập trung và tăng hiệu quả. Tỷ lệ bội chi ngân sách năm nay dự định xác định 2,6%, thấp 0,4% so với năm ngoái; thâm hụt ngân sách 2380 tỷ Nhân dân tệ, trong đó ngân sách Trung ương thâm hụt 1550 tỷ, ngân sách địa phương thâm hụt 830 tỷ. Việc điều chỉnh thấp tỷ lệ bội chi ngân sách chủ yếu là do kinh tế nước ta phát triển theo hướng tốt trong ổn định, tăng thu ngân sách có nền tảng và cũng nhằm dành ra không gian chính sách nhiều hơn cho việc điều tiết vĩ mô. Năm nay chỉ ngân sách cả nước là 21 nghìn tỷ Nhân dân tệ, quy mô tiếp tục tăng lên. Mức tăng phân bổ ngân sách thông thường cho địa phương tăng 10,9%, tăng cường tiềm lực tài chính của các địa phương đặc biệt là vùng miền Trung và miền Tây. Ưu hóa kết cấu chi ngân sách, nâng cao tính công cộng, tính ưu đãi phổ quát của chi tiêu ngân sách, tăng cường hỗ trợ đối với ba cuộc chiến công kiên, nghiêng về các lĩnh vực như thúc đẩy bằng sáng táo, "Tam nông", dân sinh...Tình hình tài chính hiện này có sự chuyển biến tốt, các cấp chính quyền vẫn cần phải kiên trì thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm và chống lãng phí, kiểm soát nghiêm các khoản chi tiêu thông thường, đưa càng nhiều nguồn vốn quý báu cho tăng cường nội lực phát triển, tiếp thêm hơi ấm cho dân sinh.

Chính sách tiền tệ vững chắc duy trì trung tính, thắt chặt và nới lỏng vừa phải. Nắm chắc cái khóa cung ứng tiền tệ, duy trì tăng trưởng hợp lý về chỉ số M2, tín dụng và quy mô huy động vốn xã hội, giữ gìn sự ổn định hợp lý của tính thanh khoản, nâng cao huy động vốn trực tiếp đặc biệt là tỷ trọng của vốn cổ phần. Khơi thông kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ, sử dụng tốt các chính sách như tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tín dụng có sự khác biệt, dẫn dắt càng nhiều nguồn vốn đầu từ vào các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, "Tam nông" và khu vực nghèo khó, phục vụ tốt hơn nền kinh tế thực.

Làm tốt công tác năm nay cần phải nghiêm chỉnh quán triệt thực hiện Tư tưởng kinh tế Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, nắm vững tổng thể, chú trọng mấy điểm sau đây.

Một là, ra sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao. Phát triển là nền tảng và then chốt cho giải quyết mọi vấn đề của nước ta. Cần ra sức giải quyết vấn đề phát triển không cân bằng và không đầy đủ, kiên trì chất lượng hàng đầu, hiệu quả ưu tiên, thúc đẩy ưu hoá và nâng cấp kết cấu kinh tế xoay quanh việc xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hoá. Cần tôn trọng quy luật kinh tế, kết hợp xa với gần, bảo đảm kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, thực hiện sự thúc đẩy lẫn nhau giữa tăng trưởng ổn định với nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hai là, tăng thêm cường độ cải cách mở cửa. Cải cách mở cửa là một chiêu then chốt quyết định vận mệnh của Trung Quốc đương đại, cũng là một chiêu then chốt trong phấn đấu thực hiện "hai mục tiêu một trăm năm". Trên khởi điểm lịch sử mới, cần phải giải phóng từ tưởng, sâu sắc hơn nữa cải cách, mở rộng hơn nữa mở cửa. Phát huy đầy đủ tinh thần sáng tạo ban đầu của nhân dân, khuyến khích các địa phương xuất phát từ thực tế dám nghĩ dám làm, không ngừng thúc đẩy cải cách mở cửa lên phía trước. Ba là, năm chắc ba cuộc chiến công kiên giành thắng lợi trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện. Cần đề ra tư duy làm việc và biện pháp cụ thể, xây dựng thời gian biểu, lộ trình, thứ tự ưu tiên, bảo đảm các rủi ro hiểm họa được kiểm soát hiệu quả, bảo đảm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công kiên thoát nghèo, bảo đảm chất lượng môi trường sinh thái được cải thiện về tổng thể. Mọi công tác của chúng ta đều là vì nhân dân. Cần kiên trì tự tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, xuất phát từ tình hình cơ bản của nước ta, nỗ lực hết mình, lượng sức mà làm, giải quyết tốt mỗi việc mà quần chúng quan tâm nhất, phiền muộn nhất, thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội và sự phát triển toàn diện của con người, khiến đời sống của nhân dân năm sau tốt hơn năm trước cùng với sự phát triển của đất nước.

C/ Các kiến nghị đối với công tác chính phủ trong năm 2018.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm nay hết sức nặng nề. Phải nắm chắc thời kỳ cơ hội lịch sử có thể làm nên việc lớn, tính toán tổng thể có chiếu cố, nêu bật trọng điểm, thiết thực làm tốt các công tác.

1/ Đi sâu thúc đẩy cải cách kết cấu nguồn cung. Kiên trì đặt trọng tâm lên kinh tế thực trong phát triên kinh tế, tiếp tục làm tốt "Ba loại bỏ, một giảm, một trợ cấp", ra sức cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính và giảm miễn thuế và lệ phí, không ngừng ưu hoá môi trường kinh doanh, tiếp tuc khơi dậy sức sống của chủ thể thị trường, nâng cao chất lượng phát triển kinh tế.

Phát triển và làm lớn mạnh các động lực mới. Làm lớn, làm mạnh các cụm công nghiệp ngành nghề mới nổi, thực thi hành động phát triển dữ liệu lớn, tăng cường nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, thúc đẩy "In-tơ-nét Cộng" trong các lĩnh vực y tế chăm sóc sức khoẻ, dưỡng lão, giáo dục, văn hoá, thể thao...Phát triển ngành công nghiệp thông minh, mở rộng cuộc sống thông minh. Vận dụng công nghệ mới, loại hình mới, mô hình mới ra sức cải tạo và nâng cấp các ngành nghề truyền thống. Tăng cường thống kê đối với các ngành nghề mới nổi. Tăng thêm cường độ nâng cao tốc độ truy cập và giảm cước phí, thực hiện băng thông rộng tốc độ cao che phủ toàn bộ thành thị và nông thôn, mở rộng phạm vi truy cập miễn phí tại các cơ sở công cộng, giảm rõ rệt phí sử dụng băng thông rộng gia đình, doanh nghiệp và đường truyền riêng, hủy bỏ thu phí "chuyển vùng", cước phí lưu lượng In-tơ-nét di động năm nay tối thiểu phải giảm 30%, để quần chúng và doanh nghiệp thiết thực được hưởng lợi, góp sức cho việc xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số.

Đẩy nhanh xây dựng nước mạnh về chế tạo. Thúc đẩy phát triển các ngành vi mạch tổng hợp, thông tin di động thế hệ thứ 5, động cơ máy bay, ô-tô năng lượng mới, vật liệu mới, v.v, thực thi công trình chuyên về sản xuất trang thiết bị còn yếu kém, phát triển mặt bằng In-tơ-nét công nghiệp, xây dựng khu thí điểm "Trung Quốc sản xuất 2025". Cắt giảm mạnh việc cấp phép sản xuất công nghiệp, tăng cường giám sát chất lượng sản phẩm. Triển khai toàn diện hành động nâng cấp chất lượng, thúc đẩy đạt tiêu chuẩn tiên tiến quốc tế, tôn vinh tinh thần người thợ, tiến hành một cuộc cách mạng về chất lượng của ngành chế tạo Trung Quốc.

Tiếp tục phá bỏ các nguồn cung vô hiệu. Kiên trì dùng biện pháp thị trường hoá và pháp trị hoá để nghiêm khắc thi hành các tiêu chuẩn luật định về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn, v.v, hoá giải năng lực sản xuất dư thừa, đào thải năng lực sản xuất lạc hậu. Năm nay sẽ lại loại bỏ khoảng 30 triệu tấn năng lực sản xuất gang thép, khoảng 150 triệu tấn than, đào thải và đóng cửa các tổ máy phát điện chạy than có công suất dưới 300 nghìn KW không đạt tiêu chuẩn. Tăng thêm cường độ thanh lý phá sản và cấu trúc lại các "doanh nghiệp thây ma", làm tốt việc sắp xếp cho công nhân viên chức và xử lý nợ. Đẩy nhanh việc xử lý lương thực tồn kho. Giảm bớt các nguồn cung không hiệu quả, cần phải thu được thành tích mới về mặt này trong năm nay.

Sâu sắc cuộc cải cách về "phân quyền, giám sát quản lý và phục vụ", trọng điểm là giảm bớt các chứng nhận cấp phép, những gì đáng giảm cần phải giảm, có thể hợp nhất cần hợp nhất, tận khả năng rút ngắn thời gian thành lập của doanh nghiệp. Rút ngăn với mức lớn chu kỳ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu. Lại rút ngắn một nửa thời gian chờ đợi phê duyết của các dự án xây dựng công trình. Thực thi toàn diện giám sát và quản lý "hai ngẫu nhiên, một công khai", quyết không cho phép sự lan tràn của hàng giả, hàng nhái, quyết không cho phép những người thực thi pháp luật sách nhiễu, đòi hối lộ. Đi sâu thúc đẩy "In-tơ-nết + Dịch vụ chính quyền", khiến càng nhiều công việc có thể hoàn thành trực tuyến, những việc cần phải đến hiện trường cũng phải phấn đấu chỉ qua nhiều nhất "một cửa". Ra sức thúc đẩy cải cách cơ cấu và cơ chế cơ quan chấp pháp tổng hợp, giải quyết vấn đề nhiều tầng nấc, chấp pháp trùng lặp. Đẩy nhanh kết nối hệ thống thông tin chính phủ, che phủ hoàn toàn các vùng tối. Thanh lý các loại giấy chứng nhân khi làm thủ tục của quần chúng và doanh nghiệp, hủy bỏ toàn bộ những gì mà luật định không yêu cầu. Ưu hoá môi trường kinh doanh là nhằm giải phóng sức sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, cần phải phá bỏ rào cản, tiếp thêm sức sống cho chủ thể thị trường, tăng thêm sự tiện lợi cho quần chúng nhân dân.

Tiếp tuc giảm nhẹ gánh nặng về thuế cho doanh nghiệp. Cải cách và hoàn thiện thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh thuế suất theo hướng gộp ba nấc thành hai nấc, trọng điểm giảm mức thuế suất cho các ngành như chế tạo, giao thông vận tải, nâng cao tiêu chuẩn doanh thu năm phải chịu thuế cho nhóm người đóng thuế quy mô nhỏ. Mở rộng mạnh phạm vi doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được hưởng chính sách ưu đãi giảm một nửa thuế thu nhập. Nâng cao mức trần chiết khấu đối với các thiết bị mà doanh nghiệp mới mua. Thực thi chính sách khấu trừ và miễn tổng hợp đối với thu nhập của doanh nghiệp tại nước ngoài. Mở rộng pham vi ưu đãi về thuế sử dụng đất cho xây dựng kho vận của doanh nghiệp lô-gi-xtích. Tiếp tục thực thi các chính sách ưu đãi như thuế giá trị gia tăng quỹ đất được cấu trúc lại, thuế trước bạ, v.v sau khi đáo hạn. Cả năm sẽ giảm hơn 800 tỷ nhân dân tệ tiền thuế cho doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy nền kinh tế thực chuyển đổi loại hình và nâng cấp, ra sức khởi dậy sức sống thị trường và sức sáng tạo của xã hội.

Giảm mạnh gánh nặng phi thuế cho doanh nghiệp.Tiếp tục thanh lý và quy phạm việc thu phí mang tính hành chính sự nghiệp, hạ thấp tiêu chuẩn trưng thu của các quỹ mang tính chính phủ. Tiếp tục giảm tỷ lệ đóng phí "5 bảo hiểm, một quỹ" cho doanh nghiệp mang tính giai đoạn. Hạ thấp việc thu phí trong khâu lưới điện và giá điện, giá điện công thương nghiệp thông thường trung bình giảm 10%. Sâu sắc cải cách chế độ phu phí đường bộ, hạ thấp phí đường bộ và qua cầu. Tăng thêm cường độ thanh lý, chấn chỉnh việc thu phí dịch vụ môi giới. Cả năm sẽ giảm hơn 300 tỷ Nhân dân tệ gánh nặng phi thuế cho các chủ thể thị trường, những gì không hợp lý phải kiên quyết dỡ bỏ, những gì quá cao phải kiên quyết hạ thấp, để doanh nghiệp lên đường và tập trung phát triển với hành trang nhẹ nhõm.

2/ Đẩy nhanh xây dựng nhà nước loại hình sáng tạo. Nắm bắt cuộc cách mạng công nghệ vòng mới và xu thế đổi mới công nghiệp của thế giới, đi sâu thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, không ngừng tăng cường sức sáng tạo và cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng cường xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia. Tăng cường nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nghiên cứu cơ bản, khởi động một số dự án sáng tạo khoa học-công nghệ quan trọng, xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia với tiêu chuẩn cao. Khuyến khích doanh nghiệp đứng ra thực thi các dự án công nghệ quan trọng, hỗ trợ các viện nghiên cứu, các trường đại học và doanh nghiệp kết nối sáng tạo, đẩy nhanh chuyển hoá, ứng dụng thành quả sáng tạo. Đầu tư của Nhà nước cho khoa học-công nghệ phải nghiêng về lĩnh vực dân sinh, tăng cường nghiên cứu đột phá về trị lý sương mù ô nhiễm, điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư, khiến khoa học công nghệ mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện và hoàn thiện chính sách khuyến khích sáng tạo. Cải cách chế độ quản lý khoa học-công nghệ, cần đẩy nhanh việc chuyển đổi từ coi trọng quá trình sang coi trọng kết quả trong đánh giá thành tích và hiệu quả. Trao cho các nhóm sáng tạo và cánh chim đầu đàn quyền tự chủ lớn hơn về sức người, sức của cũng như quyền quyết sách về lộ trình công nghệ. Đối với cán bộ nghiên cứu khoa học phụ trách nhiệm vụ nghiên cứu đột phá khoa học-công nghệ quan trọng cần áp dụng chế độ tiền lương và biện pháp khen thưởng linh hoạt. Tìm tòi việc dành cho nhân viên nghiên cứu khoa học quyền sở hữu và quyền sử dụng lâu dài về thành quả khoa học-công nghệ. Cần gấp rút sửa đổi và phế bỏ những quy định cũ rích đi ngược với chủ trương khen thưởng sáng tạo; những văn bản rườm rà trở ngại đến giải phóng sức sống sáng tạo.

Thúc đẩy người người khởi nghiệp, muôn người sáng tạo lên trình độ mới. Nước ta sở hữu nguồn nhân lực và nhân tài với quy mô lớn nhất trên thế giới, đây là "mỏ vàng" lớn nhất cho phát triển sáng tạo. Cần cung cấp dịch vụ cho sáng tạo và khởi nghiệp một cách đa phương hoá, đa dạng hoá, thúc đẩy xây dựng cơ sở thí điểm "sáng tạo và khởi nghiệp", khuyến khích các doanh nghiệp lớn, các trường đại học và viện nghiên cứu mở cửa nguồn lực sáng tạo, phát triển kinh tế mặt bằng, kinh tế cùng hưởng, hình thành bố cục sáng tạo và khởi nghiệp kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến, sự hiệp đồng giữa ba nhà là nhà sản xuất, nhà trường và nhà nghiên cứu, sự hội nhập giữa doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, kiến tạo phiên bản nâng cấp của "sáng tạo và khởi nghiệp". Thành lập Quỹ bảo lãnh huy động vốn, hỗ trợ các doanh nghiệp sáng tạo chất lượng cao niêm hết huy động vốn, mở rộng phạm vi thí điểm chính sách ưu đãi thuế trong đầu tư khởi nghiệp, đầu tư thiên sứ ra phạm vi cả nước. Sâu sắc cuộc cải cách về thể chế phát triển nhân tài, thúc đẩy nguồn nhân lực lưu động tự do, ủng hộ doanh nghiệp nâng cao đãi ngộ cho công nhân kỹ thuật, tăng cường khích lệ nhân tài kỹ năng cao, khuyến khích nhân viên đi lưu học về nước sáng tạo và khởi nghiệp, mở rộng hành lang xanh cho nhân tài nước ngoài đến Trung Quốc. Tập trung trí tuệ của muôn người chắc chắn sẽ làm nên "tốc độ" sáng tạo của Trung Quốc.

3/ Sâu sắc cuộc cải cách trong các lĩnh vực then chốt mang tính nền tảng.

Lấy việc kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa làm cơ hội quan trọng, thúc đẩy cải cách thu được đột phá mới, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội.

Thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước. Xây dựng danh mục quyền hạn và trách nhiệm giám sát và quản lý của người bỏ vốn. Sâu sắc các thí điểm cải cách như đầu tư vốn nhà nước, công ty vận hành, v.v, dành càng nhiều quyền tự chủ. Tiếp tục thúc đẩy ưu hoá và cơ cấu sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và cải cách chế độ cổ phần của doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý, đẩy nhanh hình thành kết cấu trị lý pháp nhân đối trọng hữu hiệu và cơ chế kinh doanh thị trường hoá linh hoạt và hiệu quả cao, tiếp tục giảm cân, tăng cường sức khoẻ, nâng cao sức cạnh tranh của ngành kinh doanh chính, thúc đẩy làm lớn làm mạnh đồng vốn nhà nước. Thúc đẩy vững chắc cuộc cải cách về thành phần sở hữu hỗn hợp. Doanh nghiệp nhà nước cần phải đi đầu trong nâng cao chất lượng thông qua cải cách và sáng tạo.

Ủng hộ sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh. Kiên trì "hai cái không dao động", kiền trì bình đẳng về quyền lợi, bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về quy tắc, thực hiện toàn diện các biệp pháp chính sách về ủng hộ phát triển kinh tế phi công hữu, nghiêm chỉnh giải quyết những vấn đề nổi cộm mà các doanh nghiệp dân doanh phản ánh, kiên quyết phá bỏ các loại hàng rào ẩn. Kiến tạo quan hệ giữa chính quyền và doanh nhân kiểu mới thân thiện và trong sạch, kiện toàn cơ chế doanh nhân tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến doanh nghiệp. Khơi dậy và bảo hộ tinh thần doanh nhân, tăng cường lòng tin của các doanh nhân, để doanh nghiệp dân doanh mặc sức thi thố tài năng trong làn sóng kinh tế thị trường.

Hoàn thiện chế độ quyền sở hữu và cơ chế phân phối thị trường hoá các yếu tố sản xuất. Chế độ quyền sở hữu là hòn đá tảng trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Cần phải hoàn thiện các pháp luật, pháp quy liên quan theo định hướng cơ bản bảo vệ quyền sở hữu, bảo vệ thoả ước, thị trường thống nhất, trao đổi bình đẳng và cạnh tranh công bằng. Phải xử lý nghiêm khắc theo pháp luật các hành vi xâm phạm bản quyền, tiến hành rà soát và uốn nắn theo pháp luật các vụ việc tranh chấp quyền sở hữu. Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thi hành chế độ bồi thường mang tính trừng phạt đối với hành vi xâm phạm bản quyền. Đẩy nhanh cải cách thị trường hoá về giá cả của các yếu tố sản xuất như công nghệ, đất đai, sâu sắc cải cách giá sản phẩm các loại tài nguyên và dịch vụ công, phá bỏ độc quyền mang tính hành chính, đề phòng độc quyền thị trường. Phải làm cho sức sống thị trường và sức sáng tạo cùng phát triển thông qua bảo hộ quyền sở hữu mạnh mẽ và sự lưu động suôn sẻ của các yếu tố sản xuất.

Sâu sắc cải cách thể thế tài chính và thuế. Thúc đẩy cải cạch phân định quyền hạn và trách nhiệm trong chi tiêu ngân sách giữa Trung ương và địa phương, gấp rút xây dựng phương án cải cách phân chia thu nhập, hoàn thiện chế độ phân bổ ngân sách. Kiện toàn hệ thống thuế địa phương, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng luật thuế bất động sản. Cải cách thuế thu nhập cá nhân. Thực thi toàn diện quản lý thành tích và hiệu quả, khiến chi tiêu ngân sáng đúng chỗ, đúng lúc và sử dụng an toàn.

Đẩy nhanh cải cách thể chế tài chính. Cải cách và hoàn thiện hệ thống dịch vụ tài chính, ủng hộ các cơ quan tài chính-ngân hàng mở rộng dịch vụ tài chính ưu đãi phổ quát, quy phạm việc phát triển các cơ quan tài chính-ngân hàng vừa và nhỏ mang tính địa phương, ra sức giải quyết vấn đề huy động vốn khó và đắt của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Sâu sắc cải cách thị trường vốn đa tầng nấc, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu và trả chậm. Mở rộng chức năng bảo đảm về rủi ro của thị trường bảo hiểm. Sâu sắc cải cách thị trường hoá về lãi suất, duy trì tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ cơ bản ổn định ở mức hợp lý và cần bằng.

Thúc đẩy cải cách thể chế xã hội. Sâu sắc cải cách chế độ bảo hiểm dưỡng lão, xây dựng chế độ điều tiết trung tâm Qũy bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của công nhân viên chức doanh nghiệp. Sâu sắc cải cách tổng hợp các bệnh viên công, thúc đẩy nhịp nhàng cải cách về giá khám chữa bệnh, lương bổng, lưu thông dược phẩm, thanh toán bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ, ra sức giải quyết vấn đề khám chứa bệnh khó của quần chúng nhân dân. Đi sâu thúc đẩy các cải cách về giáo dục, văn hoá, thể thao, giải phóng đầy đủ tiềm năng phát triển to lớn trong lĩnh vực xã hội.

Kiện toàn thể chế văn minh sinh thái. Cải cách và hoàn thiện chế độ quản lý môi trường sinh thái, tăng cường quản lý việc sử dụng không gian sinh thái tự nhiên, thi hành chế độ bồi thường thiệt hại về môi trường sinh thái, hoàn thiện chế độ bồi thường sinh thái, bảo vệ môi trường sinh thái bằng chế độ hiệu quả hơn.

4/ Kiên quyết làm tốt ba cuộc chiến công kiên lớn. Cần xác định rõ trách nhiệm của cá cbên, tăng cường bảo đảm về chính sách làm tốt, làm chắc các công tác xoay quanh hoàn thành nhiệm vụ công kiên trong năm.

Thúc đẩy thu được tiến triển rõ rệt trong đề phòng và hoá giải các rủi ro quan trọng. Trước mắt, rủi ro kinh tế và tài chính của nước ta nhìn chung nằm trong tầm kiểm soát, cần phải chữa trị cả gốc lẫn ngọn, loại trừ hữu hiệu các rủi ro và hiểm hoạ. Tấn công nghiêm khắc các hoạt động phi pháp như huy động vốn phi pháp, gian lận tài chính. Đẩy nhanh thị trường hoá và pháp trị hoá chuyển nợ thành cổ phần và sáp nhập cơ cấu lại doanh nghiệp. Tăng cường kiểm soát nội bộ về rủi ro của các cơ quan tài chính-ngân hàng. Tăng cường tính toán tổng thể và điều phối giám sát quản lý tài chính, kiện toàn giám sát và quản lý đối với ngân hàng ảo, tài chính In-tơ-nét, công ty tài chính nắm cổ phần chi phối, tiếp tục hoàn thiện che phủ toàn viện giám sát và quản lý tài chính. Đề phòng và hoá giải rủi ro nợ của chính quyền địa phương. Nghiêm cấm các hành vi vay nợ, bảo lãnh vi phạm quy định các loại. Chính quyền tỉnh chịu trách nhiệm chung đối với các khoản nợ trong phạm vi quản lý của mình, xử lý tích cực và ổn thoả các khoản nợ tồn đọng. Kiện toàn và quy phạm cơ chế vay nợ của chính quyền địa phương. Năm nay sắp xếp phát hành trái phiếu địa phương 1350 tỷ Nhân dân tệ, tăng 550 tỷ so với năm ngoái, ưu tiên ủng hộ cho các dự án đang xây dựng, mở rộng hợp lý phạm vi sử dụng trái phiếu. Bình diện cơ bản của kinh tế nước ta tốt, có nhiều công cụ chính sách, hoàn toàn có thể trụ vững giới hạn đỏ không để phát sinh rủi ro mang tính hệ thống.

Tăng cường thoát nghèo chính xác. Năm nay sẽ thoát nghèo cho trên 10 triệu người, hoàn thành di dời tái định cư xoá đói giảm nghèo cho 2,8 triệu người. Đi sâu thúc đẩy xoá đói giảm nghèo bằng công nghiệp, giáo dục sức khoẻ và sinh thái, bù lấp mảng yếu về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công, khởi dậy động lực nội sinh thoát nghèo. Tăng cường hỗ trợ các khu vực đặc biệt nghèo khó, đầu tư ngân sách mới tăng thêm cho xoá đói giảm nghèo cũng như phân bổ ngân sách liên quan sẽ nghiên mạnh về khu vực nghèo khó. Thực hiện các biện pháp bảo đảo đối với dân số nghèo khó đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng. Thoát nghèo không thoát chính sách trong thời gian công kiên, cần kịp thời giúp đỡ dân số nghèo khó mới sản sinh và những người nghèo trở lại. Tăng cường cấu trúc lại và quản lý nguồn vốn xoá đói giảm nghèo. Triển khai đợt chấn chỉnh tham nhũng và vấn đề tác phong trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, cải tiến hình thức sát hạch và giám sát. Kiên trì tiêu chuẩn thoát nghèo hiện hành, bảo đảm tiến độ và chất lượng, để thoát nghèo được quần chúng đồng thuận, trụ vững trước sự kiểm nghiệm của lich sử.

Thúc đẩy việc phòng chống ô nhiễm thu được hiệu quả lớn hơn. Củng cố thành quả của cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh, năm nay lượng phát thải khí SO2, ô-xít Ni-tơ phải giảm 3%, nồng độ PM2,5 tại các khu vực trọng điểm tiếp tục giảm. Thúc đẩy cải táo phát thải siêu thấp của các ngành như gang thép. Nâng cao tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm, thi hành đạt tiêu chuẩn trong thời hạn nhất định. Triển khai đợt chấn chỉnh phát thải vượt mức cho phép của xe ô tô chạy dầu ma rút. Đi sâu thúc đẩy phòng chống ô nhiễm nước, thổ nhưỡng, lượng phát thải các chất COD trong năm phải giảm 2%. Thực thi trị lý tổng hợp các lưu vực và vùng biển trọng điểm, chấn chỉnh toàn diện những vùng nước đen, nước thối. Tăng thêm cường độ xây dựng cơ sở xử lý nước thải, hoàn thiện chính sách thu phi. Nghiêm cấm "rác phương Tây" nhập cảnh. Tăng cường bảo vệ và khôi phục hệ thống sinh thái, hoạch định toàn diện giới hạn đỏ bảo vệ sinh thái, hoàn thành trồng rừng trên 600 nghìn ha, mở rộng diện tích luân canh và ngừng canh tới 2 triệu ha, mở rộng phạm vi bảo hộ và khôi phục đất ngập nước, sâu sắc thí điểm cải cách thể chế công viên quốc gia. Kiểm soát nghiêm việc quai đê lấn biển. Nghiêm khắc việc hành pháp môi trường. Chúng ta phải chung tay hành động, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp với trời xanh, đất xanh, nước biếc. 5/ Ra sức thực thi chiến lực chấn hưng làng xã. Xây dựng quy hoạch một cách khoa học, kiện toàn thể chế và cơ chế phát triển dung hợp giữa thành thị và nông thôn, làm lớn mạnh động lực phát triển của nông thôn dựa trên cải cách và sáng tạo, đẩy nhanh hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

Thúc đẩy cải cách kết cấu nguồn cung. Thúc đẩy phát triển sáng tạo các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và trồng trọt, đẩy nhanh xây dựng khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại và khu ưu thế sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, ổn định và ưu hoá sản xuất lương thực. Tăng trên 80 triệu mẫu đồng ruộng tiêu chuẩn cao, 20 triệu mẫu diện tích tưới tiêu hiệu quả cao và tiết kiệm nước. Vun đắp chủ thể kinh doanh kiểu mới, tăng cường dịch vụ xã hội hoá hướng tới các nông hộ nhỏ. Phát triển "In-tơ-nét + nông nghiệp", tăng thu nhập cho nông dân thông qua nhiều kênh, thúc đẩy phát triển hội nhập nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

Sâu sắc toàn diện cải cách nông thôn. Thực hiện chính sách ra hạn thêm 30 năm quyền nhận khoán đất vòng hai sau khi đáo hạn. Tìm tòi cải cách quyền sở hữu đất nhà ở, quyền tư cách và quyền sử dụng. Cải tiến biện pháp quản lý cân bằng trợ cấp đất canh tác, xây dựng tiêu chuẩn đất canh tác mới, cơ chế điều tiết liên tỉnh về chỉ tiêu tiết kiệm đất trong xây dựng, toàn bộ thu nhập; dùng cho củng cố thành quả công kiên thoát nghèo và chấn hưng làng xã. Sâu sắc cải cách về tàng trữ lương thực, quyền sở hữu tập thể, quyền sở hữu rừng tập thể, lâm trường nhà nước, hợp tác xã cung tiêu...khiến nông nghiệp và nông thôn tràn đầy sức sống.

Thúc đẩy phát triển toàn diện các sự nghiệp nông thôn. Cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước, điện, thông tin-viễn thông..., xây mới và cải tạo 200 nghìn km đường ô tô nông thôn. Triển khai vững chắc hành động ba năm về chấn chỉnh môi trường sống ở nông thôn, thúc đẩy cuộc cách mạng nhà vệ sinh. Đẩy nhanh việc xoá bỏ các hủ túc ở nông thôn. Kiện toàn hệ thống quả trị nông thông kết hợp giữa tự trị, pháp trị, đức trị. Chúng ta phải kiên trì đi con đường chấn hưng nông thông xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, đẩy nahnh thực hiện hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

6/ Thúc đẩy vững chắc chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Hoàn thiện chính sách phát triển vùng miền, thúc đẩy đồng đều hoá các dịch vụ công cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, phát huy đầy đủ ưu thế và tiềm lực của các điạ phương.

Kiến tạo bộ cục mới phát triển vùng miền. Tăng cường hỗ trợ cải cách và phát triển của các khu vực căn cứ cách mạng cũ, khu vực dân tộc, khu vực biên cương, khu vực nghèo khó. Thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc với trọng điểm di dời giải toả các chức năng phi thủ đô Bắc Kinh, xây dựng thành phố mới Hùng An với quy hoạch cao, tiêu chuẩn cao. Thúc đẩy phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang với sự dẫn dắt của ưu hoá sinh thái và phát triển xanh. Ban hành quy hoạch phát triển vùng vịnh Quảng Đông-Hồng Công và Ma-cao, thúc đẩy toàn diện hợp tác cùng có lợi giữa nội điạ với Hồng Công và Ma-cao. Xây dựng ý kiến chỉ đạo sự phát triển mới của vùng miền Tây, thực hiện các biện pháp chấn hững cơ sở công nghiệp cũ như Đông Bắc, tiếp tục thúc đẩy sự trỗi dậy của vùng miền Trung, ủng hộ vùng miền Đông đi đầu trong phát triển. Thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế khu vực loại hình tài nguyên. Làm lớn mạnh kinh tế biển, kiên quyết bảo vệ quyền lợi biển quốc gia.

Nâng cao chất lượng đô thị hoá kiểu mới. Năm nay lại có thêm 13 triệu người nhập hộ khẩu thành phố, đẩy nhanh chuyển dịch dân số nông nghiệp thành dân số thành thị. Ưu tiên phát triển giao thông công cộng, kiện toàn các cơ sở dịch vụ thuận tiện cho dân như chợ búa, bãi đỗ xe...Thúc đẩy có trật tự việc cải tạo các "làng trong phố", các khu chung cư cũ xuống cấp, hoàn thiện cơ sở đồng bộ, khuyến khích lắp thang máy đối với những nhà chung cư cũ. Tăng cường xây dựng hệ thống đường ống thoát nước, thoát lũ, hệ thống ngầm...Hạt nhân của đô thị hoá kiểu mới là ở con người, cần phải tăng cường cụ thể hoá các dịch vụ, quản lý nhân tính hoá, khiến mỗi người đều có cơ hội phát triển công bằng, để cho cuộc sống của cư dân tiện lợi hơn, thoải mái hơn.

7/ Tích cực mở rộng tiêu dùng và thúc đẩy đầu tư có hiệu quả. Mở rộng tiêu dùng thuận theo thay đổi mới về nhu cầu của cư dân, tập trung điều chỉnh kết cấu đầu tư mới tăng thêm, hình thành vòng tuần hoàn lành tính giữa ưu hoá kết câu cung cầu với mở rộng vừa phải tổng nhu cầu.

Tăng cường vai trò nền tảng của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế. Thúc đẩy nâng cấp tiêu dùng, phát triển loại hình mới, môi hình mới về tiêu dùng. Kéo dài thêm 3 năm chính sách ưu đãi về thuế đối với việc mua ô tô sử dụng năng lượng mới, hủy bỏ hoàn toàn chính sách hạn chế chuyển vùng xe qua sử dụng. Ủng hộ các lực lượng xã hội tăng thêm cung cấp các dịch vụ như ý tế chăm sóc sức khoẻ, dưỡng lão, giáo dục, văn hoá, thể thao...Thành lập khu thí điểm du lịch toàn khu vực, hạ thấp giá vé của các khu thắng cảnh quốc hữu. Thúc đẩy phát triển lành mạnh mua sắm trực tuyến và chuyển phát nhanh. Trừng trị nghiêm khắc, quyết không chùn tay đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật.

Phát huy vai trò mang tính then chốt của đầu tư đối với ưu hoá kết cấu nguồn cung. Năm nay phải hoàn thành đầu tư 732 tỷ Nhân dân tệ cho xây dựng đường sắt, 1.800 tỷ cho xây dựng đường bộ và đường thủy, 1000 tỷ cho xây dựng thủy lợi. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng tiếp tục nghiêng về vùng miền Trung và miền Tây. Thực thi công trình cải tạo nâng cấp công nghệ quan trọng vòng mới. Đầu tư ngân sách 537,6 tỷ Nhân dân tệ, tăng 30 tỷ so với năm ngoái. Thực hiện các biện pháp chính sách khuyến khích đầu tư nhân dân, đưa ra một số dự án có sức hấp dẫn trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không dân dụng, dầu khí, viễn thông-thông tin, cần phải khiến dòng vốn nhân dân có thể chảy vào, có thể phát triển.

8/ Thúc đẩy hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện. Tiếp tục mở rộng phạm vi và tầng nấc mở cửa, hoàn thiện bố cục kết cấu và thể chế, cơ chế mở cửa, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao thông qua mở cửa trình độ cao.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường". Kiên trì cùng bàn thảo, cùng xây dựng và cùng hưởng, thực hiện thành quả của Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường". Thúc đẩy xây dựng hành lang lớn quốc tế, sâu sắc hợp tác thông quan trên dọc tuyến. Mở rộng hợp tác về năng lực sản xuất, thúc đẩy Trung Quốc sản xuất và Trung Quốc phục vụ đi ra nước ngoài. Ưu hoá kết cấu đầu tư đối ngoại. Tăng thêm cường độ mở cửa của vùng miền Tây, vùng nội điạ và vùng biên giới, mở rộng không gian hợp tác kinh tế.

Thúc đẩy đầu tư nước ngoài tăng trưởng ổn định. Tăng cường kết nối quy tắc kinh tế-thương mại thông lệ quốc tế, xây dựng môi trường kinh doanh hàng đầu quốc tế. Mở cửa toàn diện ngành chế tạo thông thường, mở rộng mở cửa trong các lĩnh vực viễn thông, y tế, giáo dục, dưỡng lão, ô tô năng lượng mới. Mở cửa có trật tự thị trường chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm tra, thành toán thẻ ngân hàng, v.v, nới lỏng hạn chế phạm vi kinh doanh của công ty đại diện bảo hiểm vốn nước ngoài, nới lỏng và dỡ bỏ hạn chế về tỷ lệ nắm cổ phần của vốn nước ngoài như ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, thị trường trả chậm, công ty quản lý tài chính-tài sản..., thống nhất tiêu chuẩn thâm nhập thị trường của ngân hàng vốn trong nước và vốn nước ngoài. Đơn giản hoá trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, thi hành cơ chế một cửa trong lập hồ sơ thương vụ và đăng ký công thương. Nhân rộng toàn diện kinh nghiệm của các khu thương mại tự do thí điểm, tìm tòi và xây dựng cảng thương mại tự do, kiến tạo điểm cao mới trong cải cách mở cửa.

Củng cố đà ngoại thương phát triển ổn định theo hướng tốt. Mở rộng diện che phủ bảo hiểm tín nhiệm xuất khẩu, rút ngăn 1/3 thời gian thông quan. Cải cách cơ chế phát triển thương mại dịch vụ. Vun đắp loại hình mới, mô hình mới về thương mại. Thúc đẩy thương mại gia công chuyển dịch sang vùng miền Tây. Tích cực mở rộng nhập khẩu, tổ chức tốt Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất, hạ thấp thuế quan nhập khẩu ô tô, một số mặt hàng nhật dụng. Chúng ta cần phải mở cửa thị trường với cường độ lớn hơn, thúc đẩy nâng cấp ngành nghề và phát triển cần bằng thương mại, cung cấp sự lựa chọn nhiều hơn cho người tiêu dùng.

Thúc đẩy tự do hoá và tiện lợi hoá thương mại và đầu tư. Trung Quốc kiên định bất di bất dịch thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế, bảo vệ thương mại tự do, sẵn sàng cùng các bên liên quan thúc đẩy tiến trình đàm phán thương mại đa phương, sớm kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, đẩy nhanh xây dựng Khu vực Thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương và Cộng đồng kinh tế Đông Á. Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hiệp thương bình đẳng, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

9/ Nâng cao trình bảo đảm và cải thiện dân sinh. Phải làm nhiều việc có lợi cho dân, giải quyết các vấn đề nan giải của dân trên cơ sở phát triển, giữ vững giới hạn đỏ dân sinh, không ngừng nâng cao cảm giác hưởng lợi, hạnh phúc và an toàn của quần chúng nhân dân.

Ra sức thúc đẩy tạo việc làm. Tăng cường dịch vụ về việc làm công đa phương hóa, đa dạng hoá, triển khai quy mô tập huấn kỹ năng nghề nghiệp, vận dụng mạng "In-tơ-nét+" phát triển loại hình việc làm mới. Năm nay số sinh viên tốt nghiệp đại học-cao đẳng lên tới hơn 8,2 triệu, lại lập mức kỷ lục, cần phải thúc đẩy tìm việc làm qua nhiều kênh, ủng hộ khởi nghiệp tạo việc làm. Làm tốt việc sắp xếp cho quân nhân xuất ngũ. Tăng thêm cường độ trợ giúp cho những người có khó khăn trong tìm việc làm như người khuyết tật. Mở rộng việc làm cho lao động nông dân làm công, chấn chỉnh toàn diện vấn đề nợ dây dưa tiền lương. Phải kiện toàn cơ chế hiệp thương quan hệ lao động, xoá bỏ sự phân biệt giới tính và danh tính, khiến việc tìm việc làm công bằng hơn, đầy đủ hơn trở thành điểm sáng nổi bật trong phát triển của nước ta.

Nâng cao vững chắc mức thu nhập của cư dân. Tiếp tuc nâng cao lương hưu và tiền dưỡng lão cơ bản ở thành thị và nông thôn. Điều chỉnh hợp lý tiêu chuẩn về mức lương tối thiểu. Hoàn thiện chế độ tiền lương và trợ cấp của các đơn vị sự nghiệp, nghiêng về các khu vực gian khổ và cương vị đặc biệt. Nâng cao khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, tăng thêm chiết khấu chi phí chuyên môn như giáo dục con cái, mắc bệnh nặng..., giảm gách nặng hợp lý, khuyên khích quần chúng nhân dân tăng thu nhập, đi lên làm giàu thông qua lao động.

Phát triển công bằng giáo dục có chất lượng. Thúc đẩy phát triển nhất thể hoá về giáo dục nghĩa vụ giữa thành thị và nông thôn, đầu tư cho giáo dục tiếp tục nghiêng về khu vực khó khăn và các khâu yếu. Thiết thược hạ thấp tỷ lệ bỏ học của học sinh nông thôn, gấp rút loại bỏ những lợp học "quá đông" ở thành thị, ra sức giảm tải cho học sinh trung và tiểu học. Trẻ em là tương lai của dân tộc, niền hy vọng của gia đình. Cần tăng thêm cung cấp tài nguyên giáo dục mầm non, vận dụng các biện pháp thông tin hoá như mạng In-tơ-nét để tăng cường giám sát toàn quá trình đối với nhà trẻ, nhất định phải để cho các phụ huynh yên tâm. Ủng hộ lực lượng xã hội tổ chức giáo dục hướng nghiệp. Thúc đẩy phổ cập giáo dục cấp ba. Ưu hoá kết cấu giáo dục đại học-cao đẳng, đẩy nhanh xây dựng "hai hàng đầu", ủng hộ vùng miền Trung và miền Tây xây dựng các trường đại học đặc sắc, trình độ cao với định hướng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục thực thi kế hoạh tuyển sinh khu vực nông thôn và nghèo khó. Phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục đặc biệt, giáo dục trực tuyến. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên và tác phong, đạo đức giáo viên. Phải làm tốt giáo dục mà nhân dân hài lòng, để mỗi người đều có cơ hội bình đẳng thay đổi số phận, thực hiện giấc mơ của mình thông qua giáo dục.

Thực thi chiến lược Trung Quốc sức khoẻ. Nâng cao trình độ bảo hiểm y tế cơ bản và bảo hiểm các bệnh nặng, tiêu chuẩn trợ cấp bảo hiểm y tế cơ bản của cư dân lại tăng thêm 40 Nhân dân tệ, một nửa dùng cho bảo hiểm các bệnh nặng. Mở rộng phạm vi thanh kết toán chi phí khám chữa bệnh liên tỉnh, liên vùng, bảo gồm cả các bệnh viên cơ sở, lao động nông dân vào thành phố làm công và người ngoại tỉnh. Tăng cường xây dựng đội ngũ bác sĩ đa khoa, thúc đẩy phân cấp khám chữa bệnh. Tiếp tuc nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp bình quân đầu người về chi phí dịch vụ y tế công cơ bản. Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em. Ủng hộ việc kế thừa và phát triển sự nghiệp đông y đông dược. Sáng tạo phương thức giám sát quản lý thực phẩm và dược phẩm, chú trọng nâng cao hiệu năng giám sát của mạng In-tơ-nét, dữ liệu lớn..., đẩy nhanh thực hiện có thể truy ngược thông tin toàn quá trình, để những sản phẩm có vấn đề không nơi ẩn náu, kẻ bất nhân không thoát khỏi lưới pháp luật, để người tiêu dùng yêu tâm mua, yên tâm ăn. Làm tốt công tác trù bị Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh và Pa-ra lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, tăng thêm các cơ sở rèn luyện toàn dân thông qua nhiều kênh. Quần chúng nhân dân thân thể và tâm hồn khoẻ mạnh, phấn đấu vươn lên, đất nước tất sẽ sức sống bừng bừng, đi lên phồn thịnh và giàu mạnh.

Giải quyết tốt vấn đề nhà ở của quần chúng. Khởi động kế hoạch công kiên cải tạo các khu ổ chuột 3 năm vòng mới, năm nay sẽ khởi công xây dựng 5,8 triệu căn hộ. Tăng thêm cường độ bảo đảm về nhà ở công cho thuê, bảo đảm cho các gia đình thu nhập thấp và có khó khăn về nhà ở, đưa công nhân viên thức mới tham gia lao động cũng như người ngoại tỉnh đến làm việc phù hợp điều kiện vào phạm vi bảo đảm. Kiên trì nhà là để ở chứ không phải để mua đi bán lại kiếm lời, thực hiện trách nhiệm chủ thể là địa phương, tiếp tục thi hành điều tiết có sự khác biệt, xây dựng và kiện toàn cơ chế hiệu quả lâu dài, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh. Ủng hộ nhu cầu mua nhà để ở của cư dân, vun đắp thị trường cho thuê nhà, phát triển nhà ở sở hữu chung. Đẩy nhanh xây dựng chế độ nhà ở với nhiều kênh cung ứng, bảo đảm đa kênh, thuê và mua, để đông đảo nhân dân sớm thức hiện an cư.

Tăng cường bảo đảm giới hạn đỏ về dân sinh. Nâng cao vững chắc tiêu chuẩn như bảo đảm mức sống tối thiểu, cứu trợ xã hội, trợ cấp ưu đãi...Tích cực ứng phó sự già hoá dân số, phát triển dưỡng lão tại gia đình, cộng đồng và tương trợ lẫn nhau, thúc đẩy kết hợp giữa y tế với dưỡng lão, nâng cao chất lượng dịch vụ của các viện dưỡng lão. Làm tốt công tác trợ giúp các gia đình liệt sĩ. Tăng cường dịch vụ phục hồi sức khoẻ cho người khuyết tật. Kiện toàn hệ thống cứu trợ xã hội, ủng hộ phát triển sự nghiệp công ích từ thiện.

Xây dựng bố cục quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản lý, cùng hưởng. Hoàn thiện chế độ tự trị của quần chúng cơ sở, tăng cường quản lý các khu cộng đồng. Phát huy tốt vai trò của các đoàn thể nhân dân như công đoàn, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ...Thúc đẩy phát triển lành mạnh các tổ chức xã hội, công tác xã hội chuyên ngành, phục vụ tình nguyện. Tăng cường xây dựng hệ thống tín nhiệm xã hội. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ pháp luật công, thực hiện chế độ trách nhiệm trong tuyên truyền pháp luật. Kiến tạo bầu không khí tốt đẹp tôn trọng phụ nữ, thương yêu nhi đồng, kính trọng người cao tuổi, yêu thương giúp đỡ người khuyết tật. Sáng tạo hình thức công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời yêu cầu hợp lý của quần chúng theo pháp luật. Thực hiện nghiêm trách nhiệm về an toàn lao động, kiền quyết ngăn chặn xảy ra các sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Làm tốt các công tác như động đất, khí tượng, địa chất..., nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ thiên tai. Thúc đẩy xây dựng Trung Quốc bình an, đề phòng nghiêm ngặt và kiên quyết tấn công các hoạt động khủng bố bạo lực, triển khai cuộc đấu tranh tấn công xã hội đen theo pháp luật, trừng trì các hoạt động tội phạm như cướp súng, lừa gạt, đồi trụy, cờ bạc, ma túy...chấn chỉnh những vấn đề nổi cộm như lừa đảo công nghệ cao, xâm phạm thông tin cá nhân, bán hàng đa cấp...giữ gìn an ninh quốc gia và an ninh công cộng.

Cung cấp sản phẩm tinh thần phong phú nhằm nâng cao đời sống tốt đẹp của nhân dân. Cần tôn vinh nền văn hoá truyền thống ưu tú Trung Hoa, kế thừa văn hoá cách mạng, phát triển văn hoá tiên tiến xã hội chủ nghĩa, vun đắp và thực hành giá trị quan cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội. Tăng cường xây dựng tư tưởng, đạo đức và văn minh tinh thhần mang tính quần chúng. Đẩy nhanh xây dựng triết học khoa học xã hội đặc sắc Trung Quốc, làm phôn thịnh sáng tác văn nghệ, phát triển các sự nghiệp báo chí, xuất bản, phát thanh-điện ảnh-truyền hình, lưu trữ...Tăng cường bảo tồn tận dụng cổ vật và kế thừa, bảo tồn di sản văn hoá. Xây dựng tốt ngân hàng chất xám kiểu mới. Tăng cường xây dựng nội dung mạng In-tơ-nét. Đi sâu thực thi công trình văn hoá mang lại lợi ich cho dân, vun đắp loại hình văn hoá kiểu mới. Sâu sắc giao lưu văn hoá giữa Trung Quốc với nước ngoài. Chúng ta cần phải ngưng tụ thành sức mạnh tinh thần bàng bạc cho thực hiện sự phục hưng dân tộc với sự phồn vinh, thịnh thượng của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Thưa các quy vị đại biểu:

Bước vào thời đại mới, công tác chính phủ cần phải có bầu không khí mới trong năm mới này. Cần phải xây dựng "bốn ý thức", kiên định "bốn tự tin", kiên quyết bảo vệ vị thế hạt nhân của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, kiên quyết bảo vệ quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, thực hiện toàn diện yêu cầu quản lý Đảng nghiêm minh, tăng cường xây dựng chính phủ, đi sâu thúc đẩy chuyển đổi chức năng chính phủ, cung cấp dịch vụ chất lương và hiệu quả cao cho nhân dân.

Thúc đẩy toàn diện điều hành chính sách theo pháp luật, quản lý nhà nước theo pháp luật. Nghiêm khắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đẩy nhanh xây dựng hành pháp quy phạm, công minh và văn minh, có quyền không được bướng bỉnh, dùng quyền phải chịu sự giám sát. Các cấp chính quyền phải tiếp nhận sự giám sát của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Thường vụ Hội đồng nhân dân cùng cấp theo pháp luật, tự giác tiếp nhận sự giám sát dân chủ của Chính hiệp nhân dân, chủ động tiếp nhận sự giám sát của xã hội và dư luận, nghiêm chỉnh lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp, lắng nghe ý kiến của các đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương, nhân sĩ không đảng phải và các đoàn thể nhân dân. Chính phủ phải tuần thủ cam kết, quyết không được "quan mới phớt lờ nợ cũ". Thúc đẩy toàn diện công khai công việc chính quyền. Kiên trì quyết sách một cách khoa học, dân chủ và theo pháp luật, miễn là các viện trọng đại liên quan đến lợi ích của công chúng đều phải đi sâu lắng nghe ý kiến của các bên bảo gôm cả ý kiến phê bình. Mọi công tác của chính quyền nhân dân đều phải thể hiện ý nguyện của nhân dân, làm có tốt hay không phải xem hiệu quả thực tế, cuối cùng do nhân dân bình xét.

Tăng cường toàn diện xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng. Thúc đẩy bình thường hoá và cơ chế hoá giáo dục hoc tập "Hai học, một làm", nghiêm túc triển khai giáo dục chủ đề "không quyên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sự mệnh". Kiên quyết quán triệt thực hiện 8 quy định cũng như tinh thần bản hướng dẫn thức thi của Trung ương Đảng, chấn chỉnh "bốn tác phong", đặc biệt là phải tránh chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa quan liêu. Tăng cường kiểm toán giám sát. Củng cố và phát triển xu thế áp đảo của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đưa quyền lực vào trong cái giỏ chế độ, kiên quyết trừng trị hành vị tham nhũng các loại. Nhân viên công tác chính phủ phải tự mình tu dưỡng liêm khiết, cần cù làm tròn trách nhiệm, làm việc trong sạch vì nhân dân, quyết không phụ lòng với danh hiệu người đầy tớ của nhân dân.

Nâng cao toàn diện hiệu năng chính phủ. Ưu hoá sự sắp xếp và phân bổ chức năng của cơ quan chính phủ, sâu sắc cải cách cơ cấu, hình thành hệ thống quản trị chính phủ với chức trách rõ ràng, quản lý nhà nước theo pháp luật, tăng cường sự tín nhiệm và năng lực thực hiện của chính phủ. Mọi thành tựu cải cách và phát triển của Trung Quốc đều là tự làm nên. Đối với các cấp chính quyền và nhân viên công tác mà nói, làm việc vì nhân dân là thiên chức, không là là thất chức. Phải hoản thiện cơ chế khen thưởng khuyến, cho phép sai và uốn nắn sai, đỡ lưng cho những người tích cực làm việc, chất vấn nghiêm khắc những người lãm chánh, dung chánh. Quyết không hứa xuông, làm ít, quyết không cho phép chiếm chỗ là không làm việc.

Thưa các quy vị đại biểu:

Dân tộc Trung Hoa là một đại gia đình chung sống hoà mục, đoàn kết và ấm cúng.Chúng ta phải kiên trì và hoàn thiện chế độ tự trị khu vực dân tộc, quán triệt toàn diện các chính sách dân tộc của Đảng. Tiếp tục tăng cường ủng hộ sự phát triển của các khu vực dân tộc, của các dân tộc có dân số khá ít. Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Khu vực trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, để nền tảng cộng đồng dân tộc Trung Hoa càng thêm vững chắc, dải lụa liên hệ càng thêm bền chặt.

Chúng ta phải quán triệt toàn diện phương châm cơ bản của công tác tôn giáo, kiên trì định hướng Trung Quốc hoá trong tôn giáo nước ta, thúc đẩy quan hệ tôn giáo lành mạnh và hài hoà, phát huy vai trò tích cực của các nhân sĩ chức sắc tôn giáo và quần chúng theo đạo trong phát triển kinh tế-xã hội.

Chúng ta phải nghiêm chỉnh thực hiện chính sách kiều vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của kiều bào ở hải ngoại, Hoa kiều về nước và gia quyến kiều bào, tạo điều kiện tốt hơn cho học phát huy ưu thế độc đáo và vài trò quan trọng trong xây dựng hiện đại hoá đất nước, khích lệ con em Trung Hoa trong và ngoài nước đồng tâm phấn đấu, cùng làm nên huy hoàng.

Thưa các vị đại biểu:

Đối mặt với sự thay đổi sâu sắc của môi trường an ninh quốc gia, chúng ta cần phải kiên định bất di bất dịch đi con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện công tác huấn luyện chuẩn bị chiến tranh, kiên quyết bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền, an ninh và quyền lợi phát triển quốc gia dưới sự dẫn dặt của mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới, xác định vững chắc vị thế chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình trong xây dựng quốc phòng và xây dựng quân đội. Kiên trì nguyên tắc và chế độ căn bản về sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội, đi sâu quán triệt toàn diện chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy. Tiếp tục thúc đẩy cải cách quốc phòng và quân đội, xây dựng lực lượng phòng thủ biên giới, hải đảo và trên không hiện đại hoá lớn mạnh và vững chắc. Hoàn thiện hệ thống động viên quốc phòng, tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân. Đi sâu thực thi chiến lược phát triển hội nhập giữa quân sự và dân sự, sâu sắc cải cách khoa học-công nghệ và công nghiệp quốc phòng. Các cấp chính quyền phải áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn, ủng hộ xẩy dựng và cải cách quốc phòng và quân đội, khiến khối đoàn kết giữa quân đội và chính quyền, giữa quân đội và nhân dân trước sau như một vững chắc như bàn thách, cuối cùng ăn sâu bén rễ xanh ngắt.

Thưa các vị đại biểu:

Chúng ta phải tiếp tục quán triệt toàn diện v chính xác phương châm "Một nước hai chế độ", nghiêm khắc làm việc theo Hiến pháp và Luật Cơ bản. Dốc sức ủng hộ Chính quyền và Trưởng đặc khu hành chính Hồng Công và Ma-cao thực thi chính sách theo pháp luật, ra sức phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện dân sinh, thúc đẩy dân chủ một cách có trật tự, thúc đẩy xã hội hài hoà. Ủng hộ Hồng Công và Ma-cao hội nhập đại cục phát triển của đất nước, sâu sắc giao lưu và hợp tác giữa nội điạ với Hồng Công và Ma-cao. Chúng ta tin tưởng rằng Hồng Công và Ma-cao nhất định sẽ phát triển, phồn thịnh cùng với Tổ quốc.

Chúng ta phải tiếp tục quán triệt phương châm chính sách lớn đối với công tác Đài Loan, kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc, thúc đẩy phát triển hoà bình quan hệ hai bờ eo biển trên cơ sở "Nhận thức chung năm 1992", thúc đẩy tiến trình thống nhất hoà bình Tổ quốc. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, quyết không cho phép bất cứ mưu toan và hành vi chia rẽ "Đài Loan độc lập". Mở rộng giao lưu và hợp tác kinh tế, văn hoá giữa hai bờ, từng bước cung cấp đãi ngộ như đồng bào Đại luc cho đồng bào Đài Loan đến Đại lục học tập, khởi nghiệp, làm việc và sinh sống. Hai bờ eo biểu cùng gốc rễ, anh em ruột thịt. Đồng bào hai bời thuận theo xu thế lớn lịch sử, cùng gánh vác nghĩa lớn dân tộc, tất sẽ cùng mở ra cương lai tươi đẹp cho sự phục hững vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Thưa các vị đại biểu:

Trung Quốc và các nước trên thế giới gắn kết mật thiết trong phát triển, vận mệnh vui buồn có nhau. Chúng ta sẽ trước sau như một đi con đường phát triển hoà bình, thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới. Tích cực tham gia cải cách và hoàn thiện quản trị toàn cầu, dốc sức cho xây dựng nền kinh tế thế giới mở. Thúc đẩy hợp tác hài hoà giữa các nước lớn, sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị và cùng phát triển với các nước xung quanh, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển. Tổ chức tốt Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thương Hải, Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi...Tiếp tục phát huy vai trò nước lớn có tinh thần trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực. Hoàn thiện hệ thống bảo đảm an ninh lợi ích ở hải ngoại. Trung Quốc nguyện cùng với các nước nỗ lực bền bỉ vì xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Thưc các vị đại biểu:

Đoàn kết ngưng tụ sức mạnh, làm thật sự sáng tạo tương lai. Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ hơn chung quanh Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, phấn đấu vươn lên, thiết thực làm việc, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững và lành mạnh, đóng góp mới vì vì thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, vì xây dựng nước ta thành cường quốc hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà và tươi đẹp, thực hiện Giấc mơ về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.