• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật đã đánh giá cáo Báo cáo Đại hội lần thứ 19 mang tính sáng tạo mới

  2017-10-24 16:34:28     cri

  Thưa quý vị và các bạn, cơ chế Việt Nam và Trung Quốc tương đồng với nhau, Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, tất nhiên cũng trở thành tiêm điểm của nhân sỹ các tầng lớp Việt Nam. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Cựu Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật hiển nhiên đã đi sâu nghiên cứu bài Báo cáo Đại hội 19 của Tổng Bí thư của Tập Cận Bình. Ông Trần Văn Luật đã đánh giá cao tư tưởng mới, luận điệu mới, sáng kiến mới và biện pháp mới, ông cho rằng những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua của Trung Quốc đã cung cấp nhiều kinh nghiệm quan trọng cho sự phát triển của thế giới.

   

  Ông Trần Văn Luật ho biết, là Đảng cầm quyền của một nước lớn có gần 1,4 tỷ dân và giữ gìn phát triển kinh tế nhanh chóng trong nhiều năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phân tích rõ xu thế phát triển chính trị-kinh tế. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải quyết một vấn đề nan giải về làm thế nước dẫn dắt Trung Quốc phát triển bền vững, phát triển kinh tế Trung Quốc đã bước vào trạng thái mới, dưới sự chỉ đạo của quan điểm mới quản lý đất nước này, trong 5 năm qua, kinh tế Trung Quốc đã giữ gìn tăng trưởng với tốc độ vừa và cao. Ông nói:

  Về kinh tế, trước tình hình kinh tế của thế giới, sau khi khủng hoảng đã hồi phục yếu, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị tắc động rất sâu sắc, cho nên Trung Quốc đề ra một khái niệm mới mà đồng chí Tập Cận Bình đã nêu ra từ năm 2013, tức là bước vào trạng thái bình thường mới và phát triển trong ổn định, một khái niệm "trạng thái bình thương mới" được thế giới quan tâm và phân tích sâu sắc, có nghĩa là không chọn tốc độ cao làm mục tiêu, mà chọn nâng cao chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn giữ được 6,5%-6,9%, đây là con số thấp hơn trước rất nhiều, nhưng biểu hiện rằng Trung Quốc đã chuyển đổi khái niệm phát triển

  Ông Trần Văn Luật cho rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, Trung Quốc đã chuyển đổi chức năng chính phủ, đi sâu cải cách kết cấu kinh tế, chú trọng nhu cầu trong nước, đặc biệt là đưa ra quan điểm phát triển mới "Năm trong một" như xây dựng kinh tế, xây dựng, chính trị, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội và xây dựng văn minh sinh thái. Trong 5 năm qua, sự phát triển kinh tế và xã hội Trung Quốc đã giành được những thành tựu to lớn. Ông nói:

  Về nông nghiệp, đẩy mạnh hiện đại hoá nông nghiệp, sản lượng lương thực đạt 600 triệu tấn, một con số rất cao. Tỷ lệ đô thị hoá mỗi năm tăng 1,2%, trong đó 80 triệu cư dân nông thôn đã ra thành thị biến thành cư dân thành thị, nổi bật hơn nữa là công cuộc xoá đói giảm nghèo, rất hiệu quả. 5 năm qua, bình quân mỗi năm 12 triệu người nghèo đã thoát khỏi nghèo một cách bền vững, tức tổng số 5 năm vừa rồi, theo báo cáo chính trị đã nói, đã đưa hơn 60 triệu người nghèo thoát nghèo bền vững, đây là một thành tích rất xuất sắc của Trung Quốc mà nhiều nước cần phải học tập.

  Ông Trần Văn Luật nêu rõ, những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua của Trung Quốc đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Đúng như Báo cáo Đại hội lần thứ 19 đã nói, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, những thành tựu này được giành được qua sự phấu đấu chung của toàn Đảng và nhân dân toàn thể. Trong khi đó, giành được những thành tựu này không thể tách rời với việc Trung Quốc không ngừng cải cách thể chế chính trị, đặc biệt là xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong 5 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của ban tổ chức Đảng, nâng cao trình độ quản lý đất nước. Ông nhấn mạnh, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã làm trong sạch Đảng, tăng cường lòng tin đối với Đảng của quần chúng nhân dân. Ông nói:

  Về vấn đề chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành đã được dư luân Việt Nam và dư luận quốc tế rất quan tâm theo dõi. Đây là một sự kiện từ trước đến nay chưa từng có, thể hiện ở thái độ rất kiên quyết, không có vùng cấm, phạm vi rất rộng, Phạm vi rộng ở đây thể hiện ở chỗ chống tham nhũng ở tất cả mọi cấp mọi ngành, mọi người, không có vùng cấm. Tức là một công cuộc làm trong sạch bộ máy lãnh đạo quản lý đất nước, trong sạch bộ máy kinh doanh, trong sạch bộ máy lực lượng bảo vệ đất nước, và thông qua các chiến dịch "Đả hổ", "diệt ruồi", "xăm cáo" rất nổi tiếng. Từ việc chống thế lực rất cao đã đưa vào danh sách điều tra. Tôi tin chắc rằng, việc này rất được nhân dân Trung Quốc hoan nghênh, được lòng dân, hợp lòng dân.

  Ông Trần Văn Luật cho rằng, trong môi trường quốc tế biến đổi phức tạp trong thời đại mới, nếu không có một Chính phủ liêm khiết, một quân đội lớn mạnh, Trung Quốc rất khó thực hiện được mục tiêu nêu ra của mình. Vì vậy, thực chất của cuộc đấu tranh chống tham nhũng là xây dựng lại hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ có như vậy, nhân dân mới có thể tin tưởng Đảng, đi theo Đảng. Đây là yêu cầu cơ bản thực hiện thành công sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc trong thời kỳ mới. Ông Trần Văn Luật đã đặc biệt chú ý tới những biện pháp mới chống tham nhũng được nêu ra trong Báo cáo Đại hội 19 về việc xây dựng cơ chế giám sát các cấp, giám sát toàn diện công nhân viên chức,v.v..

  "Chúng tôi đặc biệt lưu ý đến vấn đề làm cách nào để Trung Quốc xây dựng kiểm tra giám sát đối với mọi cơ quan, Đảng, Chính quyền, công an, cảnh sát, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương".

  Báo cáo 19 nêu rõ, "Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, những mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội đã chuyển thành mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của người dân với sự phát triển không cân đối, không đầy đủ". Về vấn đề này, ông Trần Văn Luật cho biết, đây là lý luận mới nhất, cũng là sự đảm bảo quan trọng phát triển bền vững xã hội Trung Quốc trong tương lai. Ông nói:

  "Hiện nay Trung Quốc phải giải quyết vấn đề không cân đối, không đầy đủ, dốc sức nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển, để phát triển bền vững, thì là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, và qua đó đưa Trung Quốc đến mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả toàn diện. Nhưng trong báo cáo chính trị khẳng định rẳng, thay đổi mâu thuẫn chủ yếu không có nghĩ là thay đổi quan điểm Trung Quốc vẫn là trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc vẫn còn đang nằm trong vị trí làm nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới".

  Ông Trần Văn Luật cho rằng, tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới được nêu ra trong Đại hội lần thứ 19 là sự kế thừa và phát triển của lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc do ông Đặng Tiểu Bình nêu ra. Tư tưởng này vừa kế thừa yêu cầu cơ bản của ông Đặng Tiểu Bình về "Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản", vừa xác lập mục tiêu mới xây dựng toàn diện nước mạnh hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc nêu ra lý luận mới này đã cung cấp kinh nghiệm quan trọng cho phát triển các nước khác, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa.

  Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh vào ngày 18/10. Sự kiện trọng đại này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Trung Quốc và dư luận quốc tế, trong đó có các phương tiện truyền thông của Việt Nam. Báo giới Việt Nam phổ biến cho rằng, Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng và sẽ vạch đường hướng phát triển cho đất nước trong tương lai.

  Thông tấn xã Việt Nam ngày 17/10 có bài nhan đề "Đại hội 19---định hình tương lai Trung Quốc" cho biết, Đại hội 19 diễn ra vào thời điểm then chốt khi Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã gặt hái được không ít thành quả trong công cuộc thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020, tiếp tục cải cách mở cửa theo hướng sâu rộng, đẩy nhanh việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.

  Bài viết còn cho biết, đóng góp ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với sản lượng hàng năm trên toàn thế giới đang từng bước tạo đà cho những thay đổi đối với sự điều hành ở cấp độ thế giới, trong khi việc thực thi Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đưa Trung Quốc trở thành nhà đầu tư xúc tác đối với các khu vực địa lý khác nhau và trở thành động lực thúc đẩy kết nối giữa các nước, qua đó giúp Trung Quốc nâng cao được vị thế trên trường quốc tế.

  "Tuổi trẻ Online" ngày 17/10 có bài viết về Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc mang tên "Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm", cho biết Trong 5 năm kể từ Đại hội 18, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, cả đối nội lẫn đối ngoại.Về đối nội, bất chấp các dự đoán tăng trưởng trì trệ, nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì tốc độ phát triển và quy mô đứng thứ hai thế giới. Tuy nhiên, đáng kể nhất là chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt hay còn được biết đến với tên gọi "đả hổ diệt ruồi" do Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát động ngay sau Đại hội 18. Về đối ngoại, các sáng kiến như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á; Một vành đai, một con đường... do Tổng Bí thư Tập Cận Bình khởi xướng đã giúp vị thế của Trung Quốc được cải thiện trên trường quốc tế.

  Báo điện tử VnExpress ngày 17/10 đưa tin về Đại hội 19 với nhan đề "Tầm quan trọng của Đại hội 19 với tương lai Trung Quốc", cho biết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trung Quốc, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ lớn hướng đến các mục tiêu này, như trừng phạt các quan chức tham nhũng, cải thiện rõ nét đời sống của người dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng và nâng tầm vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>