• Diễn đàn Hai kỳ họp
Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với "Diễn đàn Hai kỳ họp", chương trình đặc biệt "Hai kỳ họp" Trung Quốc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Như các bạn đã biết, "Hai kỳ họp" hàng năm của Trung Quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh, trang web của Đài chúng tôi đã phát trực tuyến Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong chương trình "Lăng kính cuộc sống" và "Chung quanh chúng ta" tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn bốn buổi hùng biện về một số nội dung liên quan Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường với sự tham gia của bốn sinh viên Trung Quốc và Việt Nam.
• Ngô Hải Đình
Sinh Viên Trung Quốc năm thứ 4 hiện đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế-Mậu dịch Đối ngoại Trung Quốc.
• Nguyễn Hoàng Mai
Lưu học sinh Việt Nam hiện đang học Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Trường Đại học Hà Bắc.
• Đặng Minh Tiến
Lưu học sinh Việt Nam hiện đang học Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh.
• Nguyễn Thành Trung
Lưu học sinh Việt Nam hiện đang học Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc.

• Giải quyết vấn đề ô nhiễm điều quan trọng nhất là Nhà nước cần phải có chính sách. VS. Giải quyết vấn đề ô nhiễm điều quan trọng là mỗi người đều phải cùng hành động.

Nghe Online

Trong Báo cáo Công tác Chính phủ đọc tại "Hai kỳ họp" năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Kiên quyết tăng cường phòng chống ô nhiễm. Lấy các thành phố lớn và vùng miền thường xuyên xảy ra thời tiết sương mù ô nhiễm làm trọng điểm, kiện toàn cơ chế mới cùng tham gia giữa Chính phủ, doanh nghiệp và công chúng, nhưng giải quyết vấn đề ô nhiễm điều quan trọng nhất là Nhà nước cần phải có chính sách hay mỗi người đều phải cùng hành động? Tham gia buổi thảo luận hôm nay là hai bạn lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc.


• Cần có chính sách chiếu cố cho học sinh nông thôn khu vực nghèo khó, vùng sâu, vùng xa tiếp tục theo học lên đại học vớí chính sách cộng thêm điểm VS. Không nên có chính sách chiếu cố cho học sinh nông thôn khu vực nghèo khó, vùng sâu, vùng xa tiếp tục học lên đại học với chính sách cộng thêm điểm.

Nghe Online

Trong Báo cáo Công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết "số học sinh nông thôn khu vực nghèo khó theo học tại các trường đại học trọng điểm phải tăng trên 10%, khiến càng nhiều con em các gia đình nông thôn có cơ hội học lên", tham gia buổi hùng biện đầu tiên là hai bạn lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Bắc Kinh.


• Trong thời đại In-tơ-nét vẫn đòi hỏi đọc sách in. VS. Trong thời đại In-tơ-nét không cần đọc sách in.

Nghe Online

Trong Báo cáo Công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề xuất "phát triển phồn vinh khoa học xã hội triết học, đề xướng toàn dân đọc sách", nhưng trong thời đại In-tơ-nét hiện nay, việc đọc sách hình như không phổ biến như trước đây nữa, chủ đề thảo luận hôm nay liên quan đến nội dung này. Tham gia buổi thảo luận hôm nay có một bạn sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt và một bạn lưu học sinh Việt Nam. Trước xin bạn sinh viên Trung Quốc tự giới thiệu mình trước.


• Thanh toán trực tuyến có lợi cho nâng cao sở thích mua sắm trực tuyến. VS. Mua sắm trực tuyến không có lợi cho nâng cao thú vui mua sắm.

Nghe Online

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong Báo cáo Công tác Chính phủ cho biết "Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tài chính in-tơ-nét. Hoàn thiện cơ chế giám sát và điều phối huy động vốn". Tham gia buổi thảo luận tiếp theo cũng là hai bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Quan điểm của bạn
Quan điểm và nhận xét của bạn như thế nào? Bạn có thể lưu ký trực tiếp tại đây, cũng có thể viết thư hoặc gửi file âm thanh cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi mong đợi mọi ý kiến của bạn.
Xem tiếp>>