La Thành
14℃
Beijing

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình điền tra nghiên cứu tại huyện Tuy Đức, Du Lâm, Thiểm Tây

15-09-2021 14:43:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình điền tra nghiên cứu tại huyện Tuy Đức, Du Lâm, Thiểm Tây_fororder_suid20210915

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình điền tra nghiên cứu tại huyện Tuy Đức, Du Lâm, Thiểm Tây_fororder_suid20210915a

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/9, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã điều tra nghiên cứu tại huyện Tuy Đức, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Tổng Bí thư lần lượt thăm di chỉ Địa ủy Tuy Đức, Trường Trung học thực nghiệm Tuy Đức, Bảo tàng Di sản văn hóa phi vật thể huyện Tuy Đức, thôn Hách Gia Kiều ở thị trấn Trương Gia Biêm, điều tra nghiên cứu thực tế xoay quanh việc tôn vinh truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của Đảng, thúc đẩy các em học sinh phát triển toàn diện và trưởng thành khỏe mạnh, thúc đẩy bảo vệ và kế thừa văn hóa truyền thống, thúc đẩy toàn diện chấn hưng thôn làng v.v.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình điền tra nghiên cứu tại huyện Tuy Đức, Du Lâm, Thiểm Tây_fororder_suid20210915b

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình điền tra nghiên cứu tại huyện Tuy Đức, Du Lâm, Thiểm Tây_fororder_suid20210915c

Biên tập viên:La Thành

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập