Hải Vân
14℃
Beijing

“Giảm nghèo chuẩn xác” của Trung Quốc đã tìm ra con đường mới cho giảm nghèo của nhân loại

08-04-2021 15:11:21(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Giảm nghèo chuẩn xác” của Trung Quốc đã tìm ra con đường mới cho giảm nghèo của nhân loại_fororder_chuanxac

Đài chúng tôi ngày 7/4 ra bình luận nhan đề: “Giảm nghèo chuẩn xác” của Trung Quốc đã tìm ra con đường mới cho giảm nghèo của nhân loại.

Cuối năm 2020, Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu công kiên thoát nghèo đúng thời hạn. Chính sách giảm nghèo chuẩn xác là pháp bảo giành thắng lợi trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, cũng tìm ra con đường mới cho giảm nghèo của nhân loại, phương thức giảm nghèo chuẩn xác của Trung Quốc là một kinh nghiệm đáng để các nước khác học tập.

Trong hành động giảm nghèo quốc tế, kinh nghiệm giảm nghèo chuẩn xác của Trung Quốc đang phát huy hiệu quả.

“Giảm nghèo chuẩn xác” của Trung Quốc đã tìm ra con đường mới cho giảm nghèo của nhân loại_fororder_chuanxac2

Tại châu Á, Trung Quốc và các nước ASEAN cùng triển khai chương trình thúc đẩy giảm nghèo nông thôn; tại châu Phi, Trung Quốc triển khai dự án viện trợ hợp tác công nghệ như xây dựng cơ sở hạ tầng và nông nghiệp, y tế, v.v; tại các nước Mỹ La-tinh, Trung Quốc viện trợ xây dựng Trung tâm thí điểm công nghệ nông nghiệp, giúp người dân địa phương của các nước nhận viện trợ thoát nghèo. Cùng với chuyên gia Trung Quốc mang tư duy, phương pháp và công nghệ đi ra thế giới, không ít người dân của các nước và vùng lãnh thổ đã được hưởng lợi thực sự.

Thành tựu giảm nghèo và kinh nghiệm quý báu của Trung Quốc không những thuộc về Trung Quốc, cũng thuộc về thế giới.

Biên tập viên:Hải Vân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập