Duy Hoa
14℃
Beijing

Đi vào cơ quan an ninh mạng thần bí ở Tân Cương

02-04-2021 14:54:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Abduweli làm việc tại Văn phòng thông tin mạng Tân Cương từ năm 2013 khi cơ quan này thành lập.

Abduweili chia audio và video tuyên truyền về khủng bố bạo lực thành các loại: xúi giục và tuyên truyền; huấn luyện; chế tạo vũ khí; nhằm vào nhóm người đặc thù như phụ nữ, học sinh.

Mirzat, cảnh sát Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương: audio và video về khủng bố bạo lực là nội dung mà 3 thế lực (thế lực khủng bố bạo lực, thế lực chia rẽ dân tộc, thế lực cực đoan tôn giáo) dùng để tẩy não cho khán thính giả, để họ tham gia vào hoạt động khủng bố bạo lực. Thông qua hoạt động khủng bố bạo lực, với cái giá nhỏ nhất gây ảnh hưởng lớn nhất, phá hoại lớn nhất.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập