Vũ Minh
14℃
Beijing

Có bao nhiêu thành phận giả dối trong bản “Báo cáo nghiên cứu” liên quan Tân Cương do viện nghiên cứu Ô-xtrây-li-a nặn ra

27-03-2021 14:12:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/3, Viện Nghiên cứu Truyền thông và  Quản lý vùng biên giới của Đại học Ký Nam,Trung Quốc đưa ra bản Báo cáo nghiên cứu mang tên “ ‘Ép buộc lao động’ hay là ‘theo đuổi cuộc sống tươi đẹp’? – Điều tra tình hình công nhân Tân Cương làm việc ở nội địa”, thông qua triển khai điều tra đối với 5 doanh nghiệp tỉnh Quảng Đông có tuyển dụng người lao động dân tộc thiểu số Tân Cương, phát hiện tất cả các khâu về quần chúng dân tộc thiểu số Tân Cương làm tại doanh nghiệp nội địa đều không tồn tại các vấn đề như “tái giáo dục”, “ép buộc lao động” và “giám sát” v.v được nêu ra trong Báo cáo Viện Nghiên cứu Chính sách chiến lược Ô-xtrây-li-a.

Tiến sĩ Niluobaier Aierti và tiến sĩ Trần Ninh, hai tác giả của bản báo cáo, đều là người Tân Cương, khi trả lời cuộc phỏng vấn riêng, hai tiến sĩ cho biết, đối với nghiên cứu học thuật, các phương pháp mà Adrian Zenz và những cơ quan khác áp dụng không đủ để chứng minh quan điểm của họ. Nghiên cứu học thuật không thể chỉ dựa trên tài liệu gián tiếp. Trong quá trình nghiên cứu cần phải sử dụng tiếng mẹ đẻ của người được hỏi để trao đổi. 

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập