Kiều Quân
14℃
Beijing

Chi tiết Tổng Bí thư Tập Cận Bình bốn lần tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu

11-03-2021 10:32:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chi tiết Tổng Bí thư Tập Cận Bình bốn lần tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu_fororder_CCTV-0013149

Hôm nay, Hai kỳ họp toàn quốc Trung Quốc đã bế mạc. Tại Hai kỳ họp năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lần lượt tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu Nội Mông, Ủy ban ngành Giáo dục và ngành Y tế - Y dược, Thanh Hải, Quân Giải phóng và Lực lượng cảnh sát vũ trang, cùng bàn “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” cũng như quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội lâu dài hơn với các đại biểu và ủy viên, đã truyền đi ba tín hiệu quan trọng về sự phát triển của Trung Quốc.

Chi tiết Tổng Bí thư Tập Cận Bình bốn lần tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu_fororder_CCTV-0013150

Tín hiệu một: Kiên định bất di bất dịch thúc đẩy phát triển chất lượng cao

Sự mở đầu, đặc điểm của Hai kỳ họp năm nay.

Mở đầu tốt, cất bước tốt cho “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” và sự phát triển lâu dài hơn là chủ đề được các đại biểu và ủy viên xem xét và thảo luận, cũng là trọng điểm được Tổng Bí thư quan tâm.

Khi tham dự phiên thảo luận với đoàn đại biểu Nội Mông, Tổng Bí thư yêu cầu ra sức phục vụ và hội nhập bố cục phát triển mới;

Tại đoàn đại biểu Thanh Hải, Tổng Bí thư đã trình bày một cách hệ thống sự phát triển chất lượng cao từ ba góc độ lĩnh vực, địa vực và thời vực;

Tại đoàn đại biểu Quân Giải phóng và Lực lượng cảnh sát vũ trang, Tổng Bí thư yêu cầu tăng nhanh thúc đẩy hiện đại hoá quốc phòng và quân đội trên khởi điểm mới ...

Trong bốn phiên thảo luận với các đoàn đại biểu, đều đã thể hiện những yêu cầu “mới” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, truyền đi tín hiệu mạnh mẽ Trung Quốc kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển chất lượng cao.

Chi tiết Tổng Bí thư Tập Cận Bình bốn lần tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu_fororder_CCTV-0013151

Tín hiệu hai: Kiên định bất di bất dịch mưu cầu phúc lợi cho nhân dân

Nhân dân, nặng nghìn cân trong lòng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tại Hai kỳ họp năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhắc đến câu nói: “Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm”.

Đối với đông đảo các y bác sĩ bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của nhân dân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh “cần tăng cường bảo vệ các y bác sĩ, nâng cao địa vị xã hội của các y bác sĩ”.

Đối với đông đảo phụ nữ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu phát triển đầy đủ sự nghiệp phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ theo pháp luật.

Đề cập đến các vấn đề “sự hỗn loạn của việc học thêm”, “học sinh mê trò chơi điện tử”, v.v, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, “Chúng ta cần cùng quan tâm những vấn đề giáo dục này, cần kiên quyết uốn nắn đến nơi đến chốn, uốn nắn triệt để”.

Tại Hai kỳ họp năm nay, những việc được Tổng Bí thư Tập Cận Bình quan tâm còn rất nhiều. Khi tham dự phiên thảo luận với đoàn đại biểu Nội Mông, Tổng Bí thư Tập Cận Bình quan tâm vấn đề sinh thái, cảm thán công nhân lâm nghiệp thay đổi từ chặt cây đến bảo vệ cây. Tại đoàn đại biểu Thanh Hải, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Tôi rất day dứt với Ngọc Thụ”.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn nhấn mạnh, cần làm tốt các công tác dân sinh như việc làm, giáo dục, an sinh xã hội, y tế, dưỡng lão, mầm non, nhà ở, v.v, nâng cao trình độ dịch vụ công.

Chi tiết Tổng Bí thư Tập Cận Bình bốn lần tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu_fororder_CCTV-0013153

Tín hiệu ba: Kiên định bất di bất dịch đi con đường của mình

Ngoài thảo luận đến hiện nay và tương lai, khi tham dự phiên thảo luận với mỗi đoàn đại biểu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều nhắc đến lịch sử.

Tại đoàn đại biểu Nội Mông, Tổng Bí thư kể về những  câu chuyện lịch sử như đồng chí Lý Đại Chiêu truyền bá chủ nghĩa Mác trong quần chúng dân tộc Mông Cổ, người Đảng Cộng sản đợt đầu của Nội Mông, ba nghìn trẻ mồ côi đến Nội Mông, v.v,.

Khi tham dự phiên thảo luận với đoàn đại biểu Ủy ban ngành Giáo dục, ngành Y tế - Y dược, nói đến sự thay đổi của các thế hệ 7X, 8X, 9X, 00X, cảm khái “họ trước khi đi ra thế giới, Trung Quốc đã có thể nhìn thẳng thế giới này, không quê mùa như trước nữa”.

Chi tiết Tổng Bí thư Tập Cận Bình bốn lần tham dự phiên thảo luận với các đoàn đại biểu_fororder_CCTV-0013152

Tại đoàn đại biểu Thanh Hải, Tổng Bí thư khuyến khích Thanh Hải hướng dẫn cán bộ và đảng viên kiên định lý tưởng và niềm tin.

Tại đoàn đại biểu Quân Giải phóng và Lực lượng cảnh sát vũ trang, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần làm tốt công tác xây dựng Đảng ...

Toàn Đảng đang triển khai học tập lịch sử Đảng. Vì sao? Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, học tốt lịch sử Đảng, sẽ không lạc hướng trước tình hình phức tạp, không chùn bước trước đấu tranh gian khổ; có thể kiên định bất di bất dịch nghe theo Đảng và đi theo Đảng, kiến công lập nghiệp trong quá trình xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Biên tập viên:Kiều Quân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập