Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Người phụ trách hữu quan của Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, năm 2021 sẽ tiếp tục giảm danh mục cấm và không khuyến khích về cho phép vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường

09-03-2021 11:40:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo tin Đài chúng tôi: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Ninh Cát Triết cho biết, năm 2021, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm danh mục cấm và không khuyến khích về cho phép vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường, tiếp tục ưu hoá môi trường đầu tư vốn nước ngoài.

Người phụ trách hữu quan của Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, năm 2021 sẽ tiếp tục giảm danh mục hạn chế về cho phép vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường_fororder_125

   Ông Ninh Cát Triết cho biết, từ năm 2017 đến năm 2020, Trung Quốc đã liên tục 4 năm sửa đổi danh mục cấm và không khuyến khích vốn nước ngoài, những biện pháp hạn chế lũy kế đã giảm gần 2/3; Năm 2020, tình hình sử dụng vốn nước ngoài tại Trung Quốc đã lội ngược dòng tăng trưởng, tăng 4,5% so với cùng kỳ; năm 2021, Trung Quốc sẽ thúc đẩy thực thi mở cửa đối ngoại với phạm vi rộng hơn, lĩnh vực nhiều hơn và tầng nấc sâu hơn.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập