Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Người phụ trách hữu quan của Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, không đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng trung bình GDP trong 5 năm tới có lợi cho ứng phó mọi rủi ro và thách thức một cách tích cực và chủ động hơn

09-03-2021 11:41:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/3, tại Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Hồ Tổ Tài cho biết, dự thảo cương lĩnh Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” không đặt chỉ tiêu mang tính dự báo về tốc độ tăng trưởng trung bình GDP trong 5 năm tới, mà là “giữ mức hợp lý, công bố theo tình hình thực tế hàng năm”, đưa ra điều chỉnh sau khi nắm bắt đầy đủ đà phát triển “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” và môi trường trong và ngoài nước, có lợi cho ứng phó mọi rủi ro và thách thức một cách tích cực và chủ động hơn.

Người phụ trách hữu quan của Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc cho biết, không đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng trung bình GDP trong 5 năm tới có lợi cho ứng phó mọi rủi ro và thách thức một cách tích cực và chủ động hơn_fororder_852

Ông Hồ Tổ Tài cho biết, qua tính toán từ nhiều mặt, Trung Quốc có niềm tin duy trì tốc độc tăng trưởng GDP ở mức nhất định.

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập