Duy Hoa
14℃
Beijing

Bảo vệ môi trường với các mục tiêu dài hạn đến năm 2035

06-03-2021 17:01:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bảo vệ môi trường là một công tác cực kỳ quan trọng trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 của Trung Quốc. Phát triển kinh tế mà không bảo vệ môi trường, đó là “tát ao bắt cá”; Chỉ bảo vệ môi trường mà không phát triển kinh tế, đó là “đơm đó ngọn tre”. Làm thế nào có được “cả cá và chân gấu”? Điều này thử thách quyết tâm và năng lực thực thi của Chính phủ trong công tác bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Trung Quốc làm thế nào tiếp tục xây dựng hệ thống ngành nghề xanh, các-bon thấp, bền vững, thay đổi triệt để loại hình phát triển kinh tế dựa trên tiêu hao hết nguồn lực, gây ô nhiễm môi trường? Mời các bạn xem video “Nhà quan sát” kỳ này.

 

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập