Mẫn Linh
14℃
Beijing

Trung Quốc sẽ hoàn thiện chế độ và cơ chế về thực thi Hiến pháp và Luật Cơ bản của các đặc khu hành chính

05-03-2021 11:37:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc sẽ hoàn thiện chế độ và cơ chế về thực thi Hiến pháp và Luật Cơ bản của các đặc khu hành chính_fororder_kyhop7

Theo tin Đài chúng tôi: Trong Báo cáo Công tác Chính phủ ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ, năm 2021, Trung Quốc sẽ tiếp tục quán triệt toàn diệt và chuẩn xác phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “Người Ma-cao quản lý Ma-cao” và tự trị cao độ, hoàn thiện chế độ và cơ chế về thực thi Hiến pháp và Luật Cơ bản của các đặc khu hành chính, thực hiện chế độ pháp lý và cơ chế thi hành giữ gìn an ninh quốc gia của các đặc khu hành chính. Kiên quyết phòng ngừa và kiềm chế các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Công và Ma-cao, ủng hộ Hồng Công và Ma-cao phát triển kinh tế và cải thiện an sinh xã hội, duy trì sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma-cao, cảnh giác cao độ và kiên quyết kiềm chế các hoạt động chia rẽ thúc đẩy “Đài Loan độc lập”.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập