Hạ Vi
14℃
Beijing

Thoát nghèo tập 5: Kiên trì không buông lỏng

23-02-2021 14:18:49(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:
Ba vùng ba châu: đột phá thành lũy nghèo khó ngoan cố nhất
Ba vùng ba châu có môi trường thiên nhiên khắc nghiệt, trình độ văn minh xã hội thấp, trình độ giáo dục quần chúng thấp, thu nhập có thể chi phối trung bình đầu người thấp, khu vực nghèo khó mức độ sâu với đại diện “Ba vùng ba châu” là “xương xẩu” khó gặm nhất trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo của Trung Quốc.

 

 

Biên tập viên:Hạ Vi

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập