Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Tổng Bí thư hai Đảng đã giảng những gì trong “Bài giảng đầu tiên”?

13-01-2021 11:17:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bác Hồ đã căn dặn: Cách mạng tiến lên mãi, cho nên phải học tập suốt đời. Học để làm việc, làm người, rồi mới làm cán bộ. Học tập suốt đời, tư tưởng ấy rất sâu sắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, “Người cán bộ cách mạng càng phải học, không chỉ học trên lớp, qua sách vở, mà cái chính là phải tự học tập, nghiên cứu.” 

Tổng Bí thư hai Đảng đã giảng những gì trong “Bài giảng đầu tiên”?_fororder_微信图片_20210112112805

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh: Trường Đảng phải gánh nhiệm vụ quan trọng bồi bổ can-xi và cắm sâu rễ bền gốc cho lãnh đạo, cán bộ, phải coi trọng hơn nữa công tác giáo dục và đào tạo. Đào tạo một đội ngũ cán bộ có tín ngưỡng, niềm tin, kỷ luật, đảm đương như sắt thép. Chúng ta có thể thấy tầm coi trọng đối với “các lớp học về Đảng” của Nhà lãnh đạo tối cao của hai nước Trung-Việt.

Tổng Bí thư hai Đảng đã giảng những gì trong “Bài giảng đầu tiên”?_fororder_1

Ngày 11/1, lớp học nghiên cứu và thảo luận chuyên đề Quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XIX dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, bộ ngành Trung Quốc đã khai giảng. Trong lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải đảm bảo khởi đầu tốt xây dựng đất nước hiện đại hoá chủ nghĩa xã hội toàn diện. Kể từ năm 1999, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tổ chức lớp nghiên cứu và thảo luận cấp cao  trong đầu năm, các học viên đều là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đến từ các tỉnh, các bộ ngành trong Đảng, xoay quanh các chủ đề chiến lược phát triển quan trọng của Đảng và nhà nước trong năm đó. Các buổi khai giảng trong những năm gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đều tham dự và có bài phát biểu quan trọng, Chủ tịch đã đưa ra yêu cầu mới đối với lãnh đạo, cán bộ kết hợp tình hình mới, nhiệm vụ mới của đất nước. Bài giảng của Chủ tịch Tập Cận Bình này được coi là “bài giảng về Đảng” đầu tiên trong năm mới của Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhiều lần tham dự Lễ khai giảng hoặc bế giảng của Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh học tập là vấn đề rất quan trọng, cần thiết trong cuộc sống và công tác, đặc biệt trong công tác cách mạng.

Tổng Bí thư hai Đảng đã giảng những gì trong “Bài giảng đầu tiên”?_fororder_4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, trong đó điều đầu tiên là tiếp tục thúc đẩy xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ các cấp có đức và có tài, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chiến lược. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng bày tỏ với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng, hai nước Việt - Trung đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có nhiều lợi ích căn bản tương đồng, quan hệ hai Đảng luôn đóng vai trò hướng dẫn quan trọng cho việc phát triển quan hệ song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, hai Đảng và hai nước Trung - Việt là cộng đồng cùng chung vận mệnh, phát triển quan hệ Trung - Việt phù hợp lợi ích căn bản của hai nước, cũng như nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư hai Đảng đã giảng những gì trong “Bài giảng đầu tiên”?_fororder_2

Trong khi đó,  “Nhân dân”, luôn là đề tài quan trọng nhất trong các “bài học về Đảng” của hai nước Trung - Việt. Trong lớp nghiên cứu và thảo luận chuyên đề học tập và quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá XIX diễn ra vào sáng 11/1, Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định, nhân dân là nền tảng sâu rộng nhất và nguồn gốc lớn nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ có kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, kiên trì phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, thành quả phát triển được chia sẻ cùng nhân dân, mới có quan điểm phát triển, quan điểm hiện đại hoá đúng đắn. Phải không ngừng tăng cường cảm giác thu hoạch, cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn của quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư hai Đảng đã giảng những gì trong “Bài giảng đầu tiên”?_fororder_3

Phát biểu tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phải nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở...

Nhiệm vụ trọng tâm của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm kích thích phát triển niềm khát vọng của đất nước phồn vinh và hạnh phúc; phát huy lực lượng và giá trị văn hoá  của người dân Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như hoà nhập sự nghiệp quốc tế; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập