Duy Hoa
14℃
Beijing

Công bố thời gian diễn ra Hai Kỳ họp Trung Quốc năm 2021

27-12-2020 15:01:22(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Công bố thời gian diễn ra Hai Kỳ họp Trung Quốc năm 2021_fororder_2021两会

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 26/12, phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã thông qua quyết định về triệu tập Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13, xác định Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 5/3 sang năm.

Phiên họp thứ 47 của Hội đồng Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 đã xem xét thông qua dự thảo Quyết định về triệu tập Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp khóa 13, đề nghị Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp khóa 13 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 4/3 sang năm. Hội nghị còn quyết định phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp khóa 13 sẽ diễn ra từ ngày 1-2/3 sang năm, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp khóa 13.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập