La Thành
14℃
Beijing

Việc phòng chống dịch COVID-19 ở Tân Cương Trung Quốc kiên trì nguyên tắc nhân dân trên hết, tính mạng trên hết

20-11-2020 14:49:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/11, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Khu tự trị Uây-ua Tân Cương, Trung Quốc Mu-ta-li-pu Rô-Di cho biết, sau khi khu vực Kashi, Tân Cương bùng phát dịch COVID-19, chính quyền địa phương kiên trì nguyên tắc nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, kiên trì thực thi chính sách một cách khoa học, phòng chống chính xác, nhanh chóng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, dốc sức bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của quần chúng các dân tộc.

   Theo ông Rô-Di, từ 24 giờ ngày 24/10 đến 24 giờ ngày 17/11, lũy kế có 70 ca điều trị khỏi bệnh ra viện, 286 ca nhiễm không triệu chứng giải tỏa quan sát y tế. Kể từ ngày 8/11, Tân Cương không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 và ca nhiễm không triệu chứng. Tính đến 24 giờ ngày 17/11, Tân Cương có 8 ca nhiễm COVID-19 đều là ở khu vực Kashi; hiện có 66 ca nhiễm không triệu chứng.

Biên tập viên:La Thành

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập