Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Ủy ban trù bị Hội nghị In-tơ-nét thế giới công bố “Sáng kiến hành động cùng siết tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng”

19-11-2020 15:26:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/11, Ủy ban trù bị Hội nghị In-tơ-nét Thế giới công bố “Sáng kiến hành động cùng siết tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng” nêu rõ, cộng đồng quốc tế phải áp dụng chính sách tích cực, bao trùm, điều phối, ưu đãi phổ quát hơn nữa, tăng nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu, thúc đẩy kết nối, thúc đẩy phát triển sáng tạo kinh tế số.

Ủy ban trù bị Hội nghị In-tơ-nét thế giới công bố “Sáng kiến hành động cùng siết tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng”

Hội nghị In-tơ-nét thế giới là Hội nghị In-tơ-nét mang tính thế giới do Trung Quốc khởi sướng và tổ chức hàng năm tại Ô Chấn, tỉnh Chiết Giang, nhằm xây dựng mặt bằng quốc tế kết nối giữa Trung Quốc và thế giới, cũng như mặt bằng Trung Quốc cùng chia sẻ, cùng quản lý mạng In-tơ-nét, để các nước tìm kiến nhận thức chung trong tranh cãi, tìm kiếm hợp tác trong nhận thức chung và cùng thắng trong hợp tác.

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập