Hải Vân
14℃
Beijing

Chuyên gia vấn đề Trung Quốc của Mỹ giải mã Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng

17-10-2020 16:58:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Giải pháp cho xung đột Trung - Mỹ hiện nay là gì? Xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại có ý nghĩa gì? Chuyên gia vấn đề Trung Quốc của Mỹ, người được trao huy chương Hữu nghị cải cách mở cửa Trung Quốc, tiến sĩ Kuhn cho rằng, hai nước Trung - Mỹ đang đối mặt với nhiều kẻ thù chung: dịch tễ toàn cầu, biến đổi khí hậu, nghèo khó và không bình đẳng trên phạm vị toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức, v.v. Trong bối cảnh này, xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa hiện thực. Thời đại đã trao cho hai nước Trung - Mỹ trọng trách để tìm một con đường đúng đắn, khiến hai nước Trung-Mỹ và nhân dân hai nước có thể cùng tồn tại hoà bình và hài hòa trên cơ sở giữ sự chân thành, có tôn nghiêm cũng như tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Muốn để cho xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại thực sự mang lại hạnh phúc cho toàn nhân loại, sự hợp tác Trung - Mỹ là không thể thiếu.

Biên tập viên:Hải Vân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập