La Thành
14℃
Beijing

Diễn đàn Y tế công cộng Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc công bố “Sáng kiến Bắc Kinh” kêu gọi cùng phòng chống mối đe dọa dịch bệnh toàn cầu

07-09-2020 14:29:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Diễn đàn Y tế công cộng Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc công bố “Sáng kiến Bắc Kinh” kêu gọi cùng phòng chống mối đe dọa dịch bệnh toàn cầu_fororder_0b46f21fbe096b636be4f9c1d5acb943e9f8accd

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/9, Ủy ban Y  tế và Sức khỏe Bắc Kinh phối hợp với nhiều cơ quan gồm Tổ chức Y tế thế giới tại Trung Quốc v.v công bố  “Sáng kiến Bắc Kinh” tại Diễn đàn Y tế công cộng Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc năm 2020, kêu gọi cùng phòng chống mối đe dọa dịch bệnh toàn cầu

Diễn đàn Y tế công cộng Hội chợ Thương mại dịch vụ quốc tế Trung Quốc công bố “Sáng kiến Bắc Kinh” kêu gọi cùng phòng chống mối đe dọa dịch bệnh toàn cầu_fororder_18d8bc3eb13533fa295f4151774cc31840345b0f

Chủ nhiệm Ủy ban Y  tế và Sức khỏe Bắc Kinh Lôi Hải Triều cho biết, xét từ dịch COVID-19 mang tính tụ tập bùng phát vào ngày 11/6 ở chợ nông sản phẩm Tân Phát Địa, Bắc Kinh, chỉ cần kiên trì nguyên tắc phòng chống khoa học, hiệu quả và chính xắc, hoàn toàn có thể kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian tương đối ngắn. Bắc Kinh đã tích lũy một số kinh nghiệm trong quá trình chống dịch COVID-19, sẵn sàng cùng chia sẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế.

Biên tập viên:La Thành

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập