Duy Hoa
14℃
Beijing

Cái gọi là “diệt chủng”, hoàn toàn không có căn cứ, không phù hợp tình hình thực tế ở Tân Cương

05-09-2020 18:42:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 3/9, trang mạng triết học và khoa học xã hội Tân Cương của Viện Khoa học Xã hội Tân Cương đăng “Báo cáo nghiên cứu về nước ngoài thổi phồng vấn đề dân số Tân Cương”, cho biết cái gọi là “diệt chủng” hoàn toàn không có căn cứ.

Cái gọi là “diệt chủng”, hoàn toàn không có căn cứ, không phù hợp tình hình thực tế ở Tân Cương

Mới đây, học giả chống Trung Quốc, người Đức, Adrian Zenz đưa ra cái gọi là “báo cáo nghiên cứu” mang tựa đề “triệt sản, đặt vòng tránh thai và kế hoạch hóa gia đình mang tính cưỡng bức: Phong trào Đảng Cộng sản Trung Quốc giảm tỷ suất sinh của người dân tộc Uây-ua ở Tân Cương”, trích dẫn một số con số và cá biệt bài báo có dụng ý xấu một cách phiến diện, nói “tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở Tân Cương giảm mạnh”, điều này vừa không phù hợp phương pháp nghiên cứu khoa học và quy định học thuật, cũng không phù hợp tình hình thực tế ở Tân Cương.

Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng cao độ phát triển các khu vực dân tộc thiểu số ở biên giới, diện mạo tổng thể của Tân Cương đã có những thay đổi long trời lở đất. Hệ thống y tế Tân Cương từ không đến có, từ có đến chất lượng cao, tố chất thể lực của quần chúng các dân tộc đã được cải thiện rất lớn, dân số gia tăng liên tục.

Cùng với trình độ y tế không ngừng được nâng cao, trình độ được chăm sóc sức khỏe của quần chúng các dân tộc ở Tân Cương được nâng cao ở mức lớn.

Năm 2018, tỷ suất sinh ở Tân Cương là 10,69‰, tỷ lệ tử vong là từ 4‰-5‰. Tuổi thọ trung bình của quần chúng các dân tộc đã từ 30 tuổi năm 1949 nâng lên 74,82 tuổi năm 2015. Theo con số thống kê mới nhất, số người dân tộc Uây-ua ở Tân Cương từ 5,55 triệu năm 1978 tăng lên 12,71 triệu năm 2018. Chỉ riêng từ năm 2010 đến năm 2018, số người dân tộc Uây-ua gia tăng 2,54 triệu, mức tăng lên tới 25%, cao hơn mức tăng của dân số toàn Tân Cương, tăng gấp hơn 10 lần so với mức tăng của người dân tộc Hán.

Trên thực tế, dân số dân tộc Uây-ua ở Tân Cương luôn giữ đà tăng liên tục, trong quá trình thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo pháp luật, các quyền và lợi ích của các dân tộc thiểu số như dân tộc Uây-ua đã được đảm bảo đầy đủ.

Kể từ khi thành lập Khu tự trị Uây-ua Tân Cương đến nay, kiên trì và hoàn thiện chế độ tự trị khu vực dân tộc, quán triệt thực hiện chính sách dân tộc, nỗ lực thúc đẩy các dân tộc đoàn kết, cùng phấn đấu, cùng phát triển phồn thịnh, đã phát triển và củng cố quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa kiểu mới có các đặc trưng bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, hài hòa.

 

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập