Vũ Minh
14℃
Beijing

Cuộc đàm phán Hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU lần thứ 31—đạt được tiến triển quan trọng về vấn đề văn bản của quy tắc cạnh tranh công bằng

31-07-2020 15:32:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cuộc đàm phán Hiệp định đầu tư Trung Quốc-EU lần thứ 31—đạt được tiến triển quan trọng về vấn đề văn bản của quy tắc cạnh tranh công bằng_fororder_timg

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21-24/7, Trung Quốc và Liên minh châu Âu tổ chức Cuộc đàm phán Hiệp định đầu tư lần thứ 31. Ngày 30/7, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nói:”Hai bên đạt được tiến triển quan trọng về vấn đề văn bản của quy tắc cạnh tranh công bằng. Đây thể hiện đầy đủ nhận thức chung rộng rãi của hai bên trong tạo dựng môi trường cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp, bảo vệ vì thế công bằng và lới ích hợp pháp của doanh nghiệp nước ngoài theo pháp luật. Tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục tăng tốc thúc đẩy đàm phán, thương thảo vấn đề văn bản còn lại và vấn đề tiếp cận thị trường, thực hiện mục tiêu đạt được Hiệp định trong năm nay, để Hiệp định sớm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và nhà đầu thư hai bên.”.

Trong cuộc gặp Cấp cao Trung Quốc-EU lần thứ 22 diễn ra ngày 22/6 năm nay, Nhà lãnh đạo hai bên tái khẳng định sẽ dốc sức để hoàn thành đàm phán trong năm nay, và nhất trí sẽ dốc hết sức sớm đạt được nhận thức chung về quy tắc cạnh tranh công bằng.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập