Vũ Minh
14℃
Beijing

Tập 4 “Quyết sách then chốt”: Phương châm chống dịch

19-06-2020 11:05:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ban đầu chống dịch, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề ra phương châm “Kiên định lòng tin, chung lưng đấu cật, phòng chống một cách khoa học, thực thi biện pháp chính xác”.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập