Vũ Minh
14℃
Beijing

Đối thoại giữa bác sĩ Trung Quốc và bệnh nhân châu Phi tại phòng bệnh cách ly ở Xu-đăng

18-06-2020 18:31:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đối thoại giữa bác sĩ Trung Quốc và bệnh nhân châu Phi tại phòng bệnh cách ly ở Xu-đăng

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập