Vũ Minh
14℃
Beijing

Tập 3 “Quyết sách then chốt”: Nhóm chỉ đạo Trung ương

18-06-2020 12:28:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sau khi phong tỏa Vũ Hán, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Nhóm chỉ đạo Trung ương, nhóm công tác đặc biệt do Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đứng đầu đến Vũ Hán, giám sát công tác ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Ngày 27/1, Nhóm chỉ đạo Trung ương đến Vũ Hán.
Nhóm chỉ đạo Trung ương có 3 mục tiêu: đảm bảo cung ứng vật tư; ngăn chặn vi-rút tiếp tục lây nhiễm; dốc sức điều trị càng nhiều bệnh nhân COVID-19. 
Ngày 8/4, Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa.
Để ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Nhóm chỉ đạo Trung ương vẫn ở lại Vũ Hán.
Ngày 27/4, Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn Nhóm chỉ đạo Trung ương rời khỏi Vũ Hán, trở về Bắc Kinh.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập