La Thành
14℃
Beijing

35 đại biểu Quốc hội Trung Quốc liên danh trình đề án: Đẩy nhanh xây dựng Luật về quyền miễn trừ nhà nước dành cho nước ngoài

28-05-2020 14:32:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 图片默认标题_fororder_472309f790529822aa484b2ab130c2cd0846d4e5

Theo tin Đài chúng tôi: “Việc thực thi nguyên tắc hạn chế quyền miễn trừ đã trở thành xu thế của lập pháp quốc tế, trong thực tiễn có rất nhiều án lệ về Chính phủ Trung Quốc và các Chính quyền địa phương Trung Quốc bị kiện ở Mỹ và các nước.” Ông Mã Nhất Đức, đại biểu Quốc hội Trung Quốc, Nghiên cứu viên Sở Luật học Viện Khoa học Xã hội thành phố Bắc Kinh, cho biết sự thiếu hụt về lập pháp khiến quyền và lợi ích của người đương sự Trung Quốc không thể nhận được sự hỗ trợ phòng vệ thông qua các cơ quan tư pháp Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc lại thường xuyên bị kiện tại tòa án nước ngoài, việc này đã tụt hậu rất xa so với nhu cầu thực tế trong giao lưu đối ngoại của Trung Quốc, dẫn đến rơi vào vị thế bị động trong giao lưu quốc tế.

   图片默认标题_fororder_c83d70cf3bc79f3df79d95df0e397717738b297b

Ông Mã Nhất Đức còn cho biết, đề nghị sớm xây dựng Luật về quyền miễn trừ nhà nước dành cho nước ngoài phù hợp tình hình Trung Quốc, bảo vệ bình đẳng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời, đáp trả đối xứng các cáo buộc ác ý đối với Trung Quốc của Mỹ và các nước khác về dịch COVID-19.

Biên tập viên:La Thành

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập