Vũ Minh
14℃
Beijing

Quốc hội Trung Quốc thông qua Quyết định xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi về Đặc khu hành chính Hồng Công bảo vệ an ninh Quốc gia với số phiếu cao

28-05-2020 18:53:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/5, Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua “Quyết định Quốc hội về xây dựng, kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi về Đặc khu hành chính Hồng Công  bảo vệ an ninh Quốc gia” với số phiếu cao, Quyết định có hiệu lực từ ngày công bố.

Quyết định trình bày rõ Trung Quốc kiên định bất di bất dịch và quán triệt đúng đắn toàn diện phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công” và tự trị cao độ. Nhấn mạnh áp dụng biện pháp cần thiết xây dựng, kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi về Đặc khu hành chính Hồng Công  bảo vệ an ninh quốc gia, phòng ngừa, ngăn chặn và trừng trị các hành vi và hoạt động nguy hại đến an ninh quốc gia theo pháp luật.

Quyết định trình bày rõ Trung quốc kiên quyết phản đối bất cứ nước nào và thế lực bên ngòai nào can thiệp vào công việc Đặc khu hành chính Hồng Công với bất cứ phương thức nào, và sẽ áp dụng biện pháp cần thiết đáp trả.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập