Duy Hoa
14℃
Beijing

Tính cần thiết thông qua dự luật về Hồng Công

25-05-2020 11:20:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) đã phỏng vấn Giáo sư trường Đại học Sư phạm Hoa Đông Josef Mahoney và Giám đốc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa Vương Huy Diệu, phân tích tính cần thiết và tính cấp bách thông qua dự Luật An ninh Hồng Công.

Năm 2003, Điều 23 Luật Cơ bản Hồng Công đã quy định về an ninh quốc gia, nhưng, điều khoản này bị phe đối lập cố tình diễn giải sai, bị chỉ trích phương hại đến tự do và tự trị của Hồng Công. Từ đó, điều 23 không được hoàn thành lập pháp, thể chế pháp luật an ninh quốc gia liên quan đến Hồng Công tồn tại kẽ hở rất lớn. Bên cạnh đó, phần tử “Độc lập cho Hồng Công” câu kết với thế lực thù địch phương Tây, lợi dụng kẽ hở này âm mưu gây rối loạn Hồng Công, phương hại nghiêm trọng đến lợi ích chủ quyền của Trung Quốc.

Video này nhấn mạnh việc thông qua dự Luật An ninh Quốc gia Hồng Công là không thể trì hoãn nữa. Dự luật này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, không phương hại đến tự do và tự trị của Hồng Công, những thế lực mượn cớ tự do tẩy chay dự luật này là nhằm tiếp tục gây rối loạn Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập