Duy Hoa
14℃
Beijing

Tôn trọng quy luật kinh tế, Trung Quốc có năng lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

23-05-2020 14:40:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo công tác Chính phủ Trung Quốc một năm một lần là chong chóng gió quan trọng về sự phát triển kinh tế và định hướng chính sách trong năm. Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm 2020 do Chính phủ Trung Quốc ngày 22/5 trình Quốc hội—cơ quan quyền lực tối cao xem xét, không đặt ra mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cả năm, nhấn mạnh năm nay phải ưu tiên ổn định việc làm, đảm bảo dân sinh, kiên quyết giành thắng lợi trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, nỗ lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, và đặt ra các chỉ tiêu định lượng trong lĩnh vực kiểm soát vĩ mô như tạo thêm việc làm ở thành thị, chỉ số giá tiêu dùng, v.v.

Vì sao Báo cáo công tác Chính phủ năm nay không đặt ra mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kinh tế? Điều này đúng đã thể hiện tôn trọng quy luật kinh tế. Hiện nay dịch Covid-19 vẫn lây lan trên toàn cầu, nền kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, việc không đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế cụ thể đã thể hiện tác phong thực sự cầu thị nhất quán của Chính phủ Trung Quốc, có lợi cho nhân dân Trung Quốc càng tập trung vào việc nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cả năm.

Còn phải nhìn thấy, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc có cả gói hệ thống mục tiêu, nội dung về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay đã hòa nhập vào các chỉ tiêu khác liên quan. Báo cáo công tác Chính phủ năm nay đặt các mục tiêu ổn định việc làm, đảm bảo dân sinh, công kiên thoát nghèo lên vị trí nổi bật nhất, thể hiện đầy đủ tư tưởng phát triển “lấy nhân dân làm trung tâm” của đảng cầm quyền Trung Quốc.

Trung Quốc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện là “5 trong 1”, bao gồm 5 mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, sinh thái. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, trong mặt bố trí các công tác trọng điểm, Chính phủ Trung Quốc năm nay cũng thể hiện đặc điểm kinh tế kiên trì tiến lên trong ổn định, vừa phải ổn định bình diện cơ bản của kinh tế, đảm bảo dân sinh, cũng phải tiến lên tích cử trên cơ sở ổn định, vun đắp và phát triển lớn mạnh điểm tăng trưởng và cực tăng trưởng mới, nắm vững quyền chủ động trong phát triển.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập