Mẫn Linh
14℃
Beijing

Trung Quốc sẽ bảo vệ hệ thống quốc tế với hạt nhân là Liên Hợp Quốc

22-05-2020 10:39:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/5, khi đọc Báo cáo Công tác chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẽ bảo vệ hệ thống quốc tế với hạt nhân là Liên Hợp Quốc và trật tự quốc tế với nền tảng là các luật pháp quốc tế, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hoà bình, sâu sắc hợp tác hữu nghị với các nước trong quá trình mở rộng mở cửa, Trung Quốc luôn là lực lượng quan trọng thúc đẩy hoà bình, ổn định, phát triển và phồn thịnh của thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập