Thu Nguyệt
14℃
Beijing

Cộng đồng quốc tế quan tâm cao “Hai kỳ họp” Trung Quốc – Cho biết “Hai kỳ họp” sẽ chỉ rõ phương hướng cho Trung Quốc hoàn thành “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13”

22-05-2020 11:07:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cộng đồng quốc tế quan tâm cao “Hai kỳ họp” Trung Quốc – Cho biết “Hai kỳ họp” sẽ chỉ rõ phương hướng cho Trung Quốc_fororder_A3639BB98A3835FC291E74CE9AA3CBE4

Theo tin Đài chúng tôi: “Hai kỳ họp” Trung Quốc tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều lãnh đạo và học giả các nước cho biết, tin rằng “Hai kỳ họp” diễn ra trong thời kỳ đặc thù năm nay sẽ chỉ rõ phương hướng cho Trung Quốc hoàn thành “Quy hoạch 5 năm lần thứ 13” và ứng phó thách thức về chống dịch COVID-19 trên toàn cầu.

   Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đại học Khoa học công nghệ Quốc gia Pa-ki-xtan Da-mi-ơ A-van cho biết, “Hai kỳ họp” năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc và thế giới.

   Chủ tịch Hội Xúc tiến Con đường Tơ lụa I-ta-li-a Maringio cho biết, hai kỳ họp lần này sẽ quyết định tương lai của Trung Quốc thậm chí cả thế giới sau đại dịch COVID-19. Cá nhân ông hết sức quan tâm việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo cũng như công tác lập pháp bộ luật dân sự Trung Quốc.

  Chuyên gia Viện Nghiên cứu chính trị-kinh tế quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khu vực “Một vành đai, một con đường” Xéc-bi-a I-vô-na cho biết, “Hai kỳ họp” diễn ra hàng năm đều đã cung cấp động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho quy hoạch 5 năm Trung Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập