Mẫn Linh
14℃
Beijing

Trung Quốc sẽ duy trì sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma-cao

22-05-2020 10:17:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc đệ trình Kỳ họp hàng năm Quốc hội thảo luận ngày 22/5 nhấn mạnh, Trung ương Trung Quốc sẽ quán triệt toàn diệt và chuẩn xác các phương châm chính sách như “một nước hai chế độ”, “người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “người Ma-cao quản lý Ma-cao” và tự trị cao độ, xây dựng và kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thi hành giữ gìn an ninh quốc gia của các đặc khu hành chính, thực hiện trách nhiệm theo Hiến pháp của các chính quyền đặc khu. Ủng hộ Hồng Công và Ma-cao phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, hội nhập tốt hơn vào đại cục phát triển của đất nước, duy trì sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma-cao.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập