Mẫn Linh
14℃
Beijing

Phanh phui 5 mánh khóe ứng phó khủng hoảng của Chính quyền Đô-nan Trăm

30-04-2020 15:23:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ chối công nhận, làm phai nhạt mối đe doạ, tìm con dê chuộc tội...Kịch bản này có phải rất quen thuộc không? Đó là vì mánh khóe ứng phó dịch COVID-19 của Chính quyền Đô-nan Trăm hoàn toàn giống với cách ứng phó biến đổi khí hậu năm xưa.

Phân tích của Yale Climate Connections đã phát hiện một hiện tượng hết sức thú vị: Mánh khóe ứng phó dịch COVID-19 của Mỹ hoàn toàn nhất trí với cách ứng phó biến đổi khí hậu. Cách phủ nhận theo 5 giai đoạn phớt lờ khoa học là mánh khoé cũ rích mà Mỹ thường xuyên sử dụng.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập