Mẫn Linh
14℃
Beijing

Thủ tướng I-rắc đệ đơn từ chức lên Quốc hội

01-12-2019 15:20:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thủ tướng I-rắc đệ đơn từ chức lên Quốc hội_fororder_国际1 伊拉克总理

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/11, Thủ tướng I-rắc Áp-đun Ma-hơ-đi chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội, Quốc hội ngày 1/12 sẽ nhóm họp hội nghị xem xét việc này.

Sáng 30/11, Thủ tướng Ma-hơ-đi triệu tập phiên họp Nội các đặc biệt, thảo luận các vấn đề như việc ông trình đơn xin từ chức lên Quốc hội và chức trách của Chính phủ tạm quyền. Ông kêu gọi các thành viên Nội các tiếp tục làm việc cho đến khi thành lập Chính phủ mới.

Tổng thống I-rắc ngày 31/10 tuyên bố, I-rắc đang bắt tay xây dựng luật bầu cử mới và cải tổ ủy ban bầu cử, đợi khi nào hoàn thành các công tác liên quan, ông sẽ phê chuẩn tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập