Thu Nguyệt
14℃
Beijing

Giải thoát 解脱(2)

14-10-2019 15:27:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

秋月:亲爱的听众朋友们,你们好!(中文)

Thành Trung: Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học Tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, và truy cập trang web của Đài chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vie@cri.com.cn, chúng tôi sẽ giao lưu và mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của các bạn.

Thành Trung : Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục này tuần trước, chúng ta đang học hát bài :

TN:《解脱》。

Thành Trung : Có nghĩa là “Giải thoát” 

Thành Trung :Sau đây chúng ta nghe một lần bài hát.

Thành Trung :Bây giờ chúng ta học lời bài hát

  

biàn le xīn de rén 

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Người đã thay lòng đổi dạ

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

  

yuè xiǎng yuè shāng ré

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Càng nghĩ càng tổn thương người khác

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

   

kū zuò dào qīng chén 

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Ngồi buồn đến sáng sớm

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

THÀNH TRUNG: Mời các bạn học tiếp.

   

yáng guāng tì fáng jiān kāi le dēng 

THÀNH TRUNG: Có nghĩa là: Ánh nắng bật đèn cho căn phòng

THÀNH TRUNG: Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt.

 

THÀNH TRUNG: Bây giờ chúng ta học từ mới:

变(biàn) 心(xīn) thay lòng đổi dạ

想(xiǎng) nghĩ

越(yuè) …… 越(yuè) …… càng… càng

伤(shāng) 人(rén) làm tổn thương người khác

枯(kū) 坐(zuò) ngồi buồn

清(qīng) 晨(chén) sáng sớm, sáng tinh mơ

阳(yáng) 光(guāng) ánh nắng

替(tì) cho, thay thế

房(fáng) 间(jiān) căn phòng

开(kāi) 灯(dēng) bật đèn

Thành Trung: Các bạn thính giả thấy bài hát này hay không ? Nếu các bạn thích nghe hoặc muốn học bài hát nào, hãy viết thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.

Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục “Học tiếng Phổ thông Trung Quốc” hôm nay, chúng tôi đã mở trang “Học tiếng Trung” trên Facebook, mời các bạn truy cập cùng giao lưu, chúng tôi sẽ dạy bài hát theo yêu cầu của các bạn thính giả trên trang web, mong các bạn quan tâm theo dõi và kịp thời truy cập.

说中国话,唱中国歌,了解中国文化,你就能成为中国通!(中文)

Thu Nguyệt và Thành Trung xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai.

再见。

Biên tập viên:Thu Nguyệt

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập