Mẫn Linh
14℃
Beijing

Đức đầu tư hơn 300 triệu ơ-rô vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển năng lượng hy-đrô

10-10-2019 14:44:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/10, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu phát triển Liên bang Đức tuyên bố đến năm 2023, bộ này sẽ được cấp 360 triệu ơ-rô từ quỹ khí hậu để dùng vào việc nghiên cứu, khoản vốn này sẽ chủ yếu đầu tư vào việc nghiên cứu, phát triển liên quan năng lượng hy-đrô xanh.

Đến năm 2021, Chính phủ liên bang Đức có kế hoạch đầu tư 180 triệu ơ-rô vào lĩnh vực năng lượng hy-đrô xanh. Sau này còn sẽ đầu tư hơn 300 triệu ơ-rô thông qua quỹ khí hậu để quán triệt thực hiện chiến lược quốc gia “Sử dụng năng lượng hy-đrô vào cuộc sống” của Đức.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập