Hạ Vi
14℃
Beijing

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận I-ran đã lắp đặt máy li tâm mới

10-09-2019 15:22:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế ngày  9/9 ra tuyên bố nêu rõ, I-ran đã lắp đặt máy li tâm mới, tiếp tục đột phá hạn chế của Thoả thuận hạt nhân I-ran.

Tuyên bố nêu rõ, I-ran đã lắp đặt máy li tâm mới tại Na-tan, có thể sử dụng cho hoạt động làm giàu U-ra-ni càng nhanh và hiệu quả hơn.

I-ran ngày 7/9 tuyên bố, là biện pháp chấm dứt thực hiện Thỏa thuận hạt nhân I-ran giai đoạn 3, I-ran đã khởi động “máy li tâm tiên tiến” để tăng thêm lượng dự trữ U-ra-ni làm giàu. Trước đó, I-ran đã lần lượt đột phá hạn chế của Thoả thuận hạt nhân I-ran trong 2 giai đoạn, liên quan đến hạn chế lượng dự trữ U-ra-ni làm giàu và nước nặng của I-ran, cũng như cấp độ làm giàu U-ra-ni. 

Biên tập viên:Hạ Vi

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập