Mẫn Linh
14℃
Beijing

Hơn 190 đồ xứ phát hiện trong tàu chìm Nhà Thanh được cất giữ tại Viện Bảo tàng quốc gia Trung Quốc

14-08-2019 16:03:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_18d8bc3eb13533fa78bcb978e7beba1a40345bd4

Theo Mạng Tân Hoa Trung Quốc: Ngày 13/8, tại Viện Bảo tàng quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh đã diễn ra buổi lễ Tập đoàn Phán Lư quyên tặng đồ xứ phát hiện trong tàu chìm Nhà Thanh “Thái Hưng”. Tàu chìm “Thái Hưng” là một tàu thương mại Trung Quốc bị chìm trong đời Nhà Thanh, hàng hóa trên tàu chủ yếu là đồ xứ.

图片默认标题_fororder_fc1f4134970a304ee8cbf099eca5e083c8175c5e

图片默认标题_fororder_4ec2d5628535e5dddfa55adc49abe0eacf1b629e

图片默认标题_fororder_f31fbe096b63f624d277f08acc29acfd1b4ca380

图片默认标题_fororder_cc11728b4710b9126683531b8090bb0693452203

图片默认标题_fororder_6a63f6246b600c33891c5d802421160ad8f9a187

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập