Kiều Quân
14℃
Beijing

Trung Quốc sẽ xây dựng kiện toàn cơ chế giám sát quản lý kiểu mới tín nhiệm xã hội, nâng cao giá thành mất tín nhiệm

19-07-2019 14:35:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Ý kiến chỉ đạo về tăng nhanh thúc đẩy xây dựng hệ thống tín nhiệm xã hội, xây dựng cơ chế giám sát quản lý kiểu mới lấy chữ tín làm nền tảng”.

“Ý kiến” nêu rõ, xây dựng kiện toàn cơ chế giám sát quản lý kiểu mới, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ giám sát quản lý, quy phạm hơn nữa trật tự trị trường, ưu hoá môi trường kinh doanh. Ngày 18/7, tại Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Liên Duy Lương cho biết, theo “Ý kiến” này, những người mất chữ tín sẽ phải trả giá cho hồ sơ mất tín nhiệm được chia sẻ rộng rãi và có thể đi đâu cũng bị hạn chế, và bị xã hội, thị trường, dự luận giám sát, bên cạnh đó, những người mất chữ tín liên quan tới những hành vi mất tín nhiệm vi phạm pháp luật nghiêm trọng sẽ được đưa vào “danh sách đen”, phải trả giá cho bị trừng phạt chung xuyên vùng miền, xuyên ngành và xuyên lĩnh vực.

Biên tập viên:Kiều Quân

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập