Thành Trung
14℃
Beijing

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Phản đối bất kỳ quốc gia, tổ chức nào can thiệp vào công việc của Hồng Công

19-07-2019 15:35:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh, công việc của Hồng Công là công việc nội bộ của Trung Quốc, kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia, tổ chức nào can vào thiệp công việc của Hồng Công.

Tin cho biết, Thủ tướng Anh Tê-rê-xa Mây mới đây đã có bài phát biểu cuối cùng trước khi rời nhiệm sở, nói rằng mong cùng Trung Quốc giữ mối quan hệ kinh tế tốt đẹp, đồng thời vẫn bày tỏ thái độ về các vấn đề như “Tuyên bố chung Trung – Anh”.

Về việc này, ông Lục Khảng cho biết, kiên trì “kỷ nguyên vàng” của quan hệ Trung – Anh là nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nhà lãnh đạo hai nước. Nếu có thế dựa trên nhận thức chung này, cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung – Anh, khẳng định phù hợp lợi ích chung của người dân hai nước. Nhưng đề nghị Anh đưa ra hành động thực tế để thể hiện thiện chí giữ gìn đại cục quan hệ Trung – Anh.

Biên tập viên:Thành Trung

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập