Duy Hoa
14℃
Beijing

Hội đồng quân sự chuyển tiếp Xu-đăng và phe đối lập chính thức ký kết thỏa thuận thành lập cơ quan quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp

18-07-2019 14:56:20(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/7, tại Khắc-tum, Hội đồng quân sự chuyển tiếp Xu-đăng và phe đối lập chính thức ký kết thỏa thuận về thành lập cơ quan quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng thành lập cơ quan hữu quan Chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp. Thỏa thuận quy định hai bên nên giải quyết bất đồng qua đối thoại dựa trên lập trường tôn trọng lẫn nhau.

Thỏa thuận quy định sẽ thành lập Ủy ban chủ quyền chung gồm 11 thành viên, là cơ quan quyền lực tối cao hiện nay.

Thỏa thuận còn quy định hai bên cùng thành lập Hội đồng Bộ trưởng, và ủy quyền Liên minh Tự do và Thay đổi chọn ra Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập