Mẫn Linh
14℃
Beijing

Công bố “Đề cương quy hoạch phát triển vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Công và Ma-cao” – động cơ sáng tạo khoa học thúc đẩy xây dựng vùng vịnh hàng đầu thế giới

19-02-2019 15:33:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/2, Trung Quốc chính thức công bố “Đề cương quy hoạch phát triển vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Công và Ma-cao”. Khu vực này là một trong những khu vực có trình độ mở cửa cao nhất và sức sống kinh tế mạnh mẽ nhất Trung Quốc, theo quy hoạch, trong thời gian tới, vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Công và Ma-cao sẽ xây dựng thành vùng vịnh hàng đầu thế giới và cụm thành phố đẳng cấp thế giới, vai trò nâng đỡ và dẫn dắt trong phát triển kinh tế và mở cửa đối ngoại của Trung Quốc sẽ tiếp tục được tăng cường.

Vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Công và Ma-cao được xây dựng dưới điều kiện một nước, hai chế độ, ba khu thuế quan và ba loại tiền tệ, trên thế giới không có tiền lệ.

Theo các nhân sĩ trong ngành, cho dù so sánh với ba vùng vịnh nổi tiếng thế giới gồm Niu Oóc, San Phran-xi-xcô và Tô-ky-ô, vùng vịnh Quảng Đông, Hồng Công và Ma-cao cũng có ưu thế độc đáo như hệ thống công nghiệp hoàn thiện, các chuỗi ngành nghề, cung cứng và nguồn vốn đầy đủ, năng lực cung cứng và vườn ươm công nghệ mạnh, ngành chế tạo kết hợp chặt chẽ với sáng tạo, v.v..

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập