Duy Hoa
14℃
Beijing

Ý thức bảo vệ sở hữu trí tuệ ăn sâu vào lòng người ở Trung Quốc ngày nay

11-01-2019 17:47:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Giám đốc cơ quan sở hữu trí tuệ các nơi Trung Quốc tề tựu tại Bắc Kinh, tổng kết công tác năm 2018, bố trí nhiệm vụ bảo vệ sở hữu trí tuệ năm nay, để thúc đẩy tốt hơn đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và kinh tế phát triển chất lượng cao.

Sau 40 năm nỗ lực cải cách mở cửa, nhất là kể từ khi “Đề cương chiến lược Sở hữu trí tuệ Quốc gia” bắt đầu thực thi năm 2008 đến nay, từ thúc đẩy sửa đổi hàng loạt bộ luật như “Luật Sáng chế”, “Luật Nhãn hiệu”, “Luật Quyền tác giả”, v.v. đến thành lập tòa án riêng về sở hữu trí tuệ, thực lực tổng hợp và cường độ bảo vệ sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã được nâng lên rõ rệt.

Tính đến cuối năm 2018, số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc đại lục đạt 1 triệu 602 nghìn, tăng 18,1% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, chi phí sử dụng sở hữu trí tuệ vượt quá 35 tỷ đô-la Mỹ.

Những quan điểm như “Bảo vệ sở hữu trí tuệ là bảo vệ đổi mới sáng tạo”, “Năng lực sáng tạo đổi mới càng mạnh, cường độ bảo vệ sở hữu trí tuệ càng lớn” đã ăn sâu vào lòng người ở Trung Quốc. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài lựa chọn kiện vụ sở hữu trí tuệ lên tòa án Trung Quốc, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khai thác thị trường quốc tế dựa vào kinh nghiệm sở hữu trí tuệ.

Tất nhiên, bảo vệ sở hữu trí tuệ vẫn đang trong quá trình không ngừng hoàn thiện. Chẳng hạn, lĩnh vực bảo vệ sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại các vấn đề như khó đưa ra chứng cứ, chi phí cao, bồi thường thấp, v.v.

Cùng với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đi ra nước ngoài, Trung Quốc cũng mong Chính phủ nước ngoài tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Trung Quốc. Cơ quan cung cấp cơ sở dữ liệu bằng sáng chế của Mỹ (IFI Claims Patent Service) mới đây công bố Bảng xếp hạng số lượng bằng sáng chế Mỹ cho thấy, năm 2018 các công ty Trung Quốc được cấp hơn 12.500 bằng sáng chế của Mỹ, tăng 12% so với năm 2017, lập mức cao mới.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập