Duy Hoa
14℃
Beijing

Hàn Quốc và Triều Tiên xác định kiểm tra lẫn nhau tình hình dỡ bỏ trạm gác ở khu vực phi quân sự vào tuần tới

07-12-2018 15:27:45(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cơ quan quân sự của Hàn Quốc và Triều Tiên xác định kiểm tra lẫn nhau tình hình dỡ bỏ các trạm gác ở khu vực phi quân sự vào ngày 12/12.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên nhiều lần thông qua phương thức tiếp xúc thực tế và trao đổi văn bản, tiến hành thương lượng mang tính xây dựng về tình hình dỡ bỏ các trạm gác, hai bên cho rằng đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện thỏa thuận quân sự liên Triều là điều rất cần thiết để củng cố quan hệ tin cậy giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Lần này Hàn Quốc và Triều Tiên kiểm tra lẫn nhau tình hình dỡ bỏ các trạm gác, không những loại bỏ mối lo âu về thực hiện thỏa thuận quân sự liên Triều, mà còn nêu tấm gương về hành động giải trừ quân bị quốc tế.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập