Thanh Đóa
14℃
Beijing

Tỷ lệ thiếu việc làm ở Phi-li-pin giảm xuống mức thấp kỷ lục

06-12-2018 15:32:10(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 5/12, Cơ quan Thống kê Phi-li-pin công bố báo cáo điều tra về lao động cả nước tháng 10 cho thấy, tháng 10 năm 2018, tỷ lệ thiếu việc làm ở Phi-li-pin giảm xuống 13,3%, tháng 10 năm 2017 là 15,9%. Đây cũng là tỷ lệ thiếu việc làm thấp nhất trong tháng 10 kể từ năm 2006.

Bộ trưởng Quy hoạch Kinh tế Phi-li-pin Erneasto Pernia cho rằng, cho dù tại khu vực ngoài Thủ đô, chất lượng cương vị việc làm cũng đang được nâng cao. Có thể nói là cơ hội làm việc mở rộng, năng suất lao động nâng cao, mức lương khu vực tăng trưởng.

Báo cáo cho thấy, vẫn có 19,9% thanh niên Phi-li-pin không có việc làm cũng không tiếp nhận giáo dục trong năm 2018.

Biên tập viên:Thanh Đóa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập