Mẫn Linh
14℃
Beijing

Trung Quốc nhấn mạnh việc sử dụng vốn ngân sách của Liên Hợp Quốc cần coi trọng quản lý hiệu quả toàn diện hơn

11-10-2018 15:30:30(GMT+08:00) Tân Hoa xã Trung Quốc
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tại Hội nghị về công tác tổ chức hội nghị Ủy ban 5 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 diễn ra mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh, việc sử dụng vốn ngân sách của Liên Hợp Quốc cần coi trọng quản lý hiệu quả toàn diện hơn.

Đại sứ Mã Triều Húc cho biết, Ban Thư ký Liên Hợp Quốc cần áp dụng biện pháp hiệu quả, thiết thực quản lý tốt mỗi đồng tiền của người đóng thuế trong các nước thành viên. Theo ước tính của Ban Thư ký, hội phí và khoản phí chi cho gìn giữ hòa bình của Trung Quốc từ năm 2019-2021 sẽ tăng với mức lớn. Trung Quốc vẫn là một nước đang phát triển, sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính tương ứng, đồng thời bảo đảm nguồn vốn đóng góp được sử dụng hiệu quả và hợp lý.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập