Thanh Long
14℃
Beijing

Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin lại đưa ra biện pháp tạo thuận tiện cho người dân: Rút ngắn thời gian làm hộ chiếu

10-10-2018 15:07:19(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

 

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 10/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin cho biết, để tạo thuận tiện cho việc làm hộ chiếu của công dân Trung Quốc ở Phi-li-pin, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin sẽ rút ngắn thời gian cấp đổi hộ chiếu trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.

   Ngày 10/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin đã ra thông báo về rút ngắn thời gian làm hộ chiếu cho công dân Trung Quốc tại Phi-li-pin.

   Để tạo thuận tiện cho công dân Trung Quốc đi lại giữa Trung Quốc và Phi-li-pin, từ đầu năm nay Đại sứ quán Trung Quốc tại Phi-li-pin đã đưa ra nhiều biện pháp tạo thuận tiện cho người dân.

Biên tập viên:Thanh Long

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập