Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ly Tiu Long truyn ky
   2008-10-21 16:41:37    CRIonline
ao din: Ly Vn Ky

Cac din vin chinh: Trn Quc Khn, Vng Lac Dung, Chu Chu, Vu Tha Hu

Ly Tiu Long sinh nm 1940 tai thanh ph San Francisco My, cha t tn cho anh la "Ly Chn Phin", mong mun anh mt ngay nao o co th ni ting tai thanh ph San Francisco. Nhng khi con nho Ly Tiu Long rt m yu, b anh phai cho anh tp vo ren luyn sc khoe. Qua trinh vao lang in anh cua anh cung co mau sc truyn ky, khi Ly Tiu Long sinh ra tai My, mt b phim My ang quay cn mt em be ngi Hoa, b me lin b Ly Tiu Long i ong phim, cui cung Ly Tiu Long va sinh ra a tr thanh mt trong nhng ngi Hoa co mt sm nht trong phim cua Hollywood.

Sau o, anh sm vai nam din vin chinh s hai trong b phim truyn hinh "Thanh phong hip" My, kt qua Ly Tiu Long ong rt xut sc, hoan toan vt tri, tr thanh nam din vin chinh s mt.

Thp nin 70 cua th ky trc, Ly Tiu Long tr v Hng Cng, anh t tin co th lam chn ng th gii tuy moi ngi khng tin. Sau o, anh a thc hin bng 4 b phim ri.

Nm 1971, b phim "ng Sn ai huynh" ra i, tuy b phim nay khng th coi la phim Ly Tiu Long vi y nghia thc s, nhng luc o Thanh Long, Nguyn Phiu, Hng Kim Bao, k ca Chu Tinh Chi ang la tre con u phai rung ng vi b phim nay, Thanh Long anh gia b phim u tin cua Ly Tiu Long nh sau: "m a vt ln rung ng long ngi, s tn cng nhanh va tri mang nh rn h mang."

Tip theo la b phim "Tinh vo mn", trong canh Trn Chn pha quan vo, Ly Tiu Long anh bai cac vo s Ca-ra-te vi i chn thn tc nhanh nhy va cn 2 khuc tuyt vi.

B phim "Manh long qua sng" la phim Ly Tiu Long thc s, b phim nay do Ly Tiu Long t bin t din. Nhng bai vo trong phim cua anh xut quy nhp thn, hoan toan vt qua s tng tng cua i thu va khan gia, nht la canh u vo vi ba vo s Karate, a th hin ki cang ht mc Tit quyn ao.

B phim "Long tranh h u" khin cho Ly Tiu Long bc vao hang ngu ngi sao ni ting nht th gii.

Nm 1973, khi b phim "Tro chi t vong" cha hoan thanh thi Ly Tiu Long tui 33 a qua i. Cuc i cua Ly Tiu Long ngn ngui nhng rc r, nh mt ngi sao bng. Nhng cuc i cua con ngi khng th o bng ngn hay dai, cuc i cua Ly Tiu Long la hoan chinh.

Nhng phim va Tit quyn ao cua Ly Tiu Long a gianh c vinh d to ln trong lang vo th gii, ban be va nhng ngi theo ui cua anh, trong o co cha e Taekwondo cua My Jhoon Rhee, nha v ich Karate th gii Chuck Norris, vua cn Philippines Inosanto, vua quyn anh My Ali u tng n tn ca dui mai vi anh, anh c tap chi "Thi ai" My binh chon la "Anh hung va thn tng cua th ky 20".

T ngay c khi quay n nay, b phim "Ly Tiu Long trun ky" lun nhn c s quan tm cua cng chung, khng chi vi no tp hp nhiu din vin ni ting, ma quan trong nht la vai Ly Tiu Long do din vin Trn Quc Khn thc hin, vi Trn Quc Khn co ngoai hinh cc ging Ly Tiu Long.